Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Pınarbaşı Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Konyaaltı/Antalya, Türkiye
Yayınlanan 3 Mayıs 2017 / 269

GENEL TANITIM

Fen Bilimleri Enstitüsü, 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı kanun ile 17976 sayılı kanununa eklenen 5. ve 6. maddesi kapsamında kurulmuştur.  1984-1985 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında lisansüstü eğitimine başlamıştır.

MİSYON

Enstitüler, lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ve üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür.

Bu amaçla lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

VİZYON

Enstitümüzün başlıca amacı, Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Günümüzde üniversitelerin araştırma üniversitesi kimliği kazanabilmesinde Fen Bilimleri Enstitülerinin büyük önemi bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz toplumun yaşam standartlarının yükselmesini sağlayacak, dünya bilim ve teknoloji uygulamalarında söz sahibi olabilecek projeleri Enstitümüz desteklemektedir. Buna paralel olarak Enstitümüz sanayi ve diğer sektörlerle ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemektedir.

Hedefimiz, ileri ve uluslararası düzeyde ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak disiplinlerarası araştırmacıları destekleyen, ülkemizin genç üniversitelerine öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştiren bir programlar bütünü oluşturmaktır.

Özellikler
Üniversiteler2

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar