AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Meltem Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı, Antalya, Türkiye
Yayınlanan 1 Mayıs 2017 / 288
Kategori : Üniversite
Konum : Konyaaltı
Website : Websiteye Git
Fakülte Hakkında
 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi eğitim ve öğretim yaşamına 1999 yılında; Resim, Heykel, Grafik, Seramik Bölümleriyle başlamıştır. Bunu 2000-2001 yılında Fotoğraf Bölümü; 2002-2003 yılında da Sinema-TV ve Müzik Bölümleri izlemiştir. 2010-2011 öğretim yılında Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğretime başlamıştır. Bundan sonrasında da gelişimine devam edecek olan fakültemizde, önümüzdeki yıllarda Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ile Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümlerinde öğretime başlanması planlanmaktadır.

Merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alan Sinema TV Bölümü dışındaki tüm bölümlere yetenek sınavıyla öğrenci alan fakültemiz, öğrenim verdiği alanlarda çağdaş teknolojiden de yararlanarak; araştıran, eleştiren, üreten, Türk kültürü ve dünya kültürlerine açık, geniş bakış açılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin Stratejik Plânlaması kapsamında önemli yer tutan sanatsal ve bilimsel etkinlikler, eğitimin önemli bir ögesidir: Bu nedenle öğrenci ve öğretim elemanlarının sanatsal ve bilimsel çalışmalarına önem verilmekte ve desteklenmektedir. Öğretim üyelerimiz kendi alanlarında ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, sergi, konser, atölye çalışması gibi etkinliklere katılmakta ve alanlarında yayınlar yapmaktadır. Bu etkinlikler için öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimize,  üniversitemizce maddi destek verilmektedir.

Başta Erasmus, Farabi  ve Mevlana gibi ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak tanıyan programlar sayesinde fakültemiz, sadece ulusal anlamda değil, uluslararası düzeyde de gün geçtikçe tanınmakta ve ilerleme kaydetmektedir.  Bu amaçla öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yapılmakta, öğretim üyeleri ve öğrencilerin bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi anlamında katkıda bulunulmaktadır.

Fakültemizde Akdeniz-Sanat isimli hakemli dergi yayımlanmaktadır. Dergimize sanatçı ve bilim adamlarının yayınları kabul edilmektedir. Bu sayede Fakültemiz öğretim üyeleri ile bu alanda çalışan sanatçı ve bilim adamları arasında bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki hedefimiz ise dergimizin uluslararası veri tabanlarına girmesini sağlamaktır.

Aynı şekilde, Fakültemiz öğretim elemanlarının yaptıkları sanatsal ve bilimsel etkinliklerinin, kazandıkları ödüllerin, bilim ve sanata sağladıkları katkıların duyurulduğu Akdeniz GSF Bülteni ise yılda iki defa yayınlanmaya devam etmektedir.

2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün kurulmasıyla lisansüstü eğitim alanında da önemli bir adım atılmıştır. Hedefimiz, tüm bölümlerimizde, disiplinlerarası yaklaşımlarla yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını açmak, ülkemizin bilim ve sanatına katkıda bulunacak bilim ve sanat adamları yetiştirmektir.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Kategori : Üniversite
Konum : Konyaaltı
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler2

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar