Akdeniz Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Pınarbaşı Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Muratpaşa/Antalya, Türkiye
Yayınlanan 2 Mayıs 2017 / 311

HAKKIMIZDA

İİBF’nin temel amacı kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmektir.

Fakülte bünyesinde toplam 10 bölüm bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bankacılık ve Finans Bölümü ile Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümlerine henüz öğrenci alımı gerçekleştirilmemiştir. İkinci öğretimin de mevcut olduğu bölümlerin kuruluş yılları kronolojik olarak;

– 1993 İktisat (Ekonomi) Bölümü,

– 1996 İşletme Bölümü,

– 1997 Maliye Bölümü,

– 1997 Kamu Yönetimi Bölümü,

– 2003 Uluslararası İlişkiler Bölümü,

– 2009 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

– 2010 Ekonometri Bölümü,

– 2014 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü,

– 2014 Bankacılık ve Finans Bölümü,

– 2015 Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

şeklindedir.

İİBF’nin akademik kadrosu 2015 yıl sonu itibariyle 23 profesör, 31 doçent, 32 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 89 kadrolu öğretim üyesinden oluşmaktadır. Öğretim hizmetlerini diğer birimlerden görevlendirilmiş 1 öğretim üyesi ve 43 araştırma görevlisi ile birlikte toplam 133 öğretim elemanı ile yürütmektedir.

Özellikler
Üniversiteler2

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar