Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Pınarbaşı Mahallesi, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Konyaaltı/Antalya, Türkiye
Yayınlanan 3 Mayıs 2017 / 239
Hakkında
 

Tarihçe

1982 yılında 2547 Sayılı Kanun gereği 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile önce yüksekokul olarak kurulmasına  karar verilen akademik birimimiz fiziksel alan yokluğu ve eğitici kadrosunun olmayışı nedeniyle lisans düzeyinde (dört yıllık) eğitim öğretime ancak 1986-1987 yılında başlayabilmiştir. 27 öğrenci ile eğitsel çalışmalara başlayan yüksekokul 1992-1993 eğitim – öğretim yılında ikinci öğretime de (gece öğretimi) ilk kez öğrenci almıştır. Yüksekokul 1997-1998 eğitim – öğretim yılından itibaren 9000 m2’lik kapalı alanına sahip olan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. 1986-2011 yılları arasında “Konaklama İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”  ve “Yiyecek İçecek İşletmeciliği” olmak üzere üç farklı programda eğitim veren yüksekokul 2012 yılından itibaren Turizm Fakültesi adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kapasite
Fakültemiz derslikler ve idari bina ile toplam 9000 m2 kapalı alana sahiptir. Fakültemizde 182 kişilik 1 çok amaçlı salon, 1 mini otel, 1 mini seyahat acentesi, 1 uygulama mutfağı, 1 kantin, 1 referans kitaplığı, 1 projeksiyon odası, 1 doktora dersliği, 1 yüksek lisans dersliği, 1 fotokopi ve kitap satış odası, toplam 240 kişi kapasiteli 1 amfi derslik, en az 50 en fazla 96 kişi kapasiteli 12 derslik, 66 bilgisayara sahip tam donanımlı 2 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

Misyonumuz

Türkiye turizminin kalbi olan Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere;

 • Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna (en az iki yabancı dile hakim, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarına hakim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış, temel turizm meslek derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış) sahip bireyler yetiştirmek,
 • Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak,
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Projeler üretmek,
 • Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir.

Vizyonumuz

Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmak.

Değerlerimiz

 • Atatürkçülük
 • Verimlilik
 • Takım ruhu
 • Akılcılık
 • İlericilik
 • Bilimsellik
 • Yenilikçilik
 • Açıklık ve dürüstlük
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere bağlılık
 • Şeffaf yönetim
 • Sürekli iletişim

Amaçlarımız

• Turizm sektörüne ve turizm işletmelerine en az iki dili çok iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek yönetici adayları yetiştirmek,
• Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek,
• Turizm sektörü ile sürekli işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
• Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak,
• Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,
• Sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak,
• Topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Özellikler
Üniversiteler2

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar