Avrupa Meslek Yüksekokulu Kazlıçeşme Mahallesi, Avrupa Meslek Yüksekokulu, Ahmet Haşim Sokak, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 30 Mayıs 2017 / 218

Misyon ve Vizyonumuz


21.yy’ın eğitiminde bilgi edinme yerini yetenek geliştirmeye bırakacaktır. Bir başka deyişle, kişinin ürünsel

donanımı değil yeterlilikler repertuvarı önemli hale gelecektir. Yetenek geliştirme, eğitimin ana hedefi haline

gelecektir. Bu yeteneklerin en önemlileri iletişim ve işbirliği yeterliliği, araştırma ve yaratıcılık yeterliliği, sağlıklı

yaşama yeterliliği, üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği başlıkları altında toplanabilir.

Avrupa Meslek Yüksekokulu öğrencileri alanı, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu temel yeterlik ve becerilerle

donatarak mezun olmaktadır.  Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunları daha önce kabul görmüş düşünceleri

izlemekle yetinmeyen, ihtiyaç ve kuralları kendine özgü koşulları içinde yeniden yaratan bir güce ve öngörüye

sahip olarak iş hayatına atılmak üzere eğitim almaktadır.

Türkiye toplumu genç ve dinamik yapısıyla insanlarının uluslararası iş gücü piyasasında dolaşıma sokulabileceği

nitelikli bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunlarının bir yandan ülkemizdeki nitelikli

iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı yapması amaçlanırken, bir yandan da uluslararası iş gücü piyasasının etkili,

verimli ve aranan elemanları olmaları hedeflenmektedir.

Avrupa Meslek Yüksekokulunun vizyonunun temelinde; araştırma motivasyonu ve becerisi, bilimsel

özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı yaşama , “biz” bireyler

olabilme, doğaya ve insana saygı ilkeleri, kendi kültüründen kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri

yatmaktadır.

MİSYONUMUZ

Ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş bireyler yetiştirmek, bu bireylerle kalifiye insan gücünün oluşmasına

katkıda bulunmak.

Çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikte eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programıyla bölgesel

kalkınmaya katkı sağlayan öncü bir üniversite olmak.

Uygulamalı alanlarda, çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen Eğitim-öğretim düzeyi yüksek, sosyal açıdan

donanımlı, etik değerlere önem veren insan odaklı, öncü, yenilikçi, çağdaş ve evrensel bir eğitim kurumu olmak.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Kendini Kanıtlamış Eğitim Kadrosuyla, Verdiği Eğitimin Bilimselliği ve Kalitesi

ile Uygulamalı Bilimlerde Öncü Bir Rol Üstlenmektedir.

 

DEĞERLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

– Mesleki eğitimin geleneğindeki insan ve ahlaki değerleri bugüne taşımak. ( Lonca ve Ahi Teşkilatı)

– Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir mesleki eğitim vizyonu ve tasarımı oluşturmak.

– Mesleki eğitimde holistik (bütüncül) yaklaşımı uygulanır kılmak.

– Sektörle bütünleşmek ve uluslararası işgücü piyasasının taleplerini karşılayacak meslek insanı yetiştirmek.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar