Avrupa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Kazlıçeşme Mahallesi, Avrupa Meslek Yüksekokulu, Ahmet Haşim Sokak, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 30 Mayıs 2017 / 142

Avrupa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri;

  • Sıcak, samimi, dürüst,  ilkeli ve güvenli bir eğitim ortamında, nitelikli mesleki eğitimin keyfini çıkarırlar,
  • Yüksek standartlarda hazırlanan eğitim programlarıyla teorik bilgiyi uygulamayla pekiştirirler,
  • Alanında uzman, deneyimli meslek etiğine sahip akademisyenlerin engin deneyimlerinden faydalanırlar,
  • Güçlü çözüm ortaklarımız sayesinde uygulama, staj ve iş bulmada önemli avantajlar yakalarlar,
  • Henüz mezun olmadan bile iş yaşamıyla tanışırlar, profesyonel kariyer hayatına adım atarlar,
  • Yüksekokulumuzdan mezun olduklarında Avrupa Eğitim Vakfı’na bağlı kurumlarda istihdam edilme fırsatıyla tanışırlar,
  • Ve tüm bunlara ek olarak okulumuzdan mezun olduklarında profesyonel hayata tam donanımlı, kalifiye ve nitelikli birer meslek elemanı olarak başlamanın ayrıcalığını yaşarlar.  

Ülkemizde 2009-2010 Öğretim Yılı itibari ile 6 yaş zorunlu eğitime alınmış ve 30 ilde pilot olarak uygulanmaktadır. Tahminen 2015-2016 Öğretim Yılı’nda bu eğitim kademesine zorunlu eğitim kapsamına alınacaktır. Bu olgu, çocuk gelişimi alanında çok önemli bir boşluk yaratacaktır. Okulumuzdan mezun olan insanlar, usta öğretici unvanıyla bu süreçte önemli bir misyon üstlenecektir. Ayrıca, 3-4-5 yaşlarında ülkemizde okul öncesi okullaşma oranı %10 civarındadır. AB ülkelerinde bu oran, % 80’lere ulaşmıştır. Bu kademe bütün dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle çocuk gelişimi alanında uzmanlara burada da ihtiyaç vardır. Ayrıca uluslararası işgücü piyasasında çocuk gelişimi uzmanlığı aranan bir meslektir. 

Milli Eğitim Şuralarında, hükümet programlarında, kalkınma planlarında okul öncesi eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bu alandaki bölgeler arası dengesizliğin kaldırılması çok dille getirilen hedeflerin başında gelmektedir. Okul öncesi eğitim, çalışan anne ve babaların iş verimliliğini artırdığı kadar çocukların pedogojik ve bilimsel bir eğitim almasına da imkan sağlamaktadır. Ülkemizin doğum oranı en yüksek ülkeler arasındadır. 0-6 yaş döneminde, 10milyonu aşkın çocuk vardır. Bu çocukların eğitilmesi ülkemizin toplumsal refahı ve mutluluğu ve gelişmesi bakımından belirleyici bir öneme sahiptir.  

AB’nin eğitim ilkelerinden en önemlilerinden birisi, her yaşta sürekli eğim ilkesidir. Bu bağlamda AB ülkeleri ve aday ülkelerinde her çocuğun uluslar arası çocuk hakları sözleşmesinin ilkeleri ışığında hak ettiği eğitimi alma hakkı vardır. Bu anlayış çerçevesinde AB eğitim ilkeleri konseptinde çocukların bu alanda yetişmiş uzman profesyoneller tarafından ve insan haklarına ve ihtiyaçlarına uygun eğitim programları ile eğitilmeleri önemli bir yer tutar. Yüksekokulumuzda açılacak olan Çocuk Gelişimi Programı bu ilkeleri destekleyici ve ülkemizin eğitim alanında AB standartlarını yakalamada katkı  yapıcı bir misyonu vardır.  

Bu alan, ülkemizde en fazla istihdam potansiyeli taşıyan bir alandır. 2023 vizyonunda 6 yaşın zorunlu eğitime alındıktan sonra bu kademede %50 okullaşma oranı hedefine ulaşabilmesi için çocuk gelişimi uzmanlarına ihtiyaç duyuracaktır. Ayrıca yabancı dil bilen teknoloji okuryazarı çocuk gelişimi uzmanları uluslararası işgücü piyasasında da iş bulma imkânı olacaktır. 

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar