Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Kuruçeşme Mahallesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Buca/İzmir, Türkiye
Yayınlanan 7 Nisan 2017 / 384
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Tarihçe

Mimarlık Bölümünün eğitimi “Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” kuruluşu ile 1971’de başlamıştır. 1975 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi adını alan kurumumuzun mimarlık lisans eğitimine ek olarak 1979 yılında şehir ve bölge planlama lisans eğitimi başlamıştır. ŞBP Bölümümüz Türkiye’de ODTÜ’den sonra lisans düzeyinde eğitime başlayan 2. kurumdur. 1982 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi” bünyesine katılan bölümlerimiz 1992 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi” olarak şimdiki adıyla 3 Temmuz 1992’de kurulmuştur. Alsancak’taki fakülte binasındaki 33 yıllık eğitimden sonra 2004 – 2005 eğitim yılında fakülte binası Tınaztepe Yerleşkesinde şimdiki yerini almıştır.

Misyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin misyonu, Ege Bölgesinde sahip olduğu köklü tarihi koruyarak ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak, toplumun gereksinim duyduğu yaşam koşullarını karşılamaya yönelik kentsel ve mekansal örgütlenmenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, etik değerlere bağlı, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne tasarım diliyle katkıda bulunabilecek, toplumda tasarım ve planlamaya verilen önemin gözetilmesini sağlayan, yaşanabilir çevrelerin tasarlanmasında çağdaş yaklaşımlar geliştirebilen, fiziksel ve doğal çevreye duyarlı, kültürel birikiminin farkında, toplumsal, ekonomik ve mekansal problemleri doğru okuyarak alternatif çözümler üretebilen,  kültür ve doğa arasındaki denge ve uyumu gözetebilen, özgün tasarım bilinci ve toplumsal duyarlılığa sahip, disiplinler arası düşünebilme yetisi kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş düşünebilen mimar ve şehir plancıları yetiştirmektir.

Vizyon

Mimari tasarım ve planlama eğitimi; her konu için her öğrencinin birikimi ve yeteneğine paralel olarak çok farklı çözümler üretebildiği, 3. boyutta düşünebilmenin ve yaratıcılığın çok önemli olduğu, yapılan tasarımlarda yerel/kültürel değerlerin göz önünde tutulması zorunluluğu olan bir eğitimdir. Evrensel, küresel, ulusal ve yerel değerlerin sentezi olmadan tasarım yapılamayacağı gerçeğinden hareketle, bölümlerimizin eğitim programları UIA(Uluslararası Mimarlar Birliği) AESOP(Avrupa Planlama Okulları Birliği) gibi kurulların öngördüğü eğitim ilkelerine, yöresel ve kültürel özelliklerimizi katarak şekillendirilmektedir. Ayrıca BOLOGNA Kriterlerine uyum çalışmalarında bölümlerimiz diğer ulusal bölümlerle sürekli bir işbirliği içindedir. Fakültemizde verilen eğitimin hedefi, iyi mimar veya iyi bir şehir plancısı olmanın yanı sıra Atatürkçü, laik, hür düşünceli, toplumsal sorunlara duyarlı, kendi çıkarından çok toplumun çıkarlarına önem veren, dürüst meslek sahibi insanlar yetiştirmeye yöneliktir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar