Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi

Üniversiteler Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Beytepe Kampüsü, Çankaya/Ankara, Türkiye
Yayınlanan 20 Haziran 2017 / 117

MİSYON

Devletin ekonomik görevlerini yeniden tanımlamak,

Kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasındaki eşgüdümü sağlamaya yönelik projeler üretmek,

Geçiş ekonomilerinde piyasa ekonomisine yönelik süreçleri tartışmak,

Özelleştirme politikalarına rasyonel yaklaşımlar getirmek,

Uygun özelleştirme tekniklerini araştırmak,

Yenilikçi girişimlere akademik destek ve danışmanlık sağlamak,

Girişimcilere ve meslek gruplarına yönelik sertifikalı eğitim programları düzenlemek,

Türkiye’nin sosyoekonomik yapısına yönelik saha çalışmaları yapmak, veri toplamak, verileri analiz etmek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak, senaryolar üretmek.

Özellikler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar