Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Örnektepe Mahallesi, Haliç Üniversitesi, Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 18 Nisan 2017 / 241

2008-2009 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Eğitime açılmasındaki amaç;
İnsan organizmasının anatomik yapısının, işleyiş ve davranışlarını bilen, spor dalları konusunda birikimli, spor teknolojisini kullanan, insanın psiko-sosyal yönünü ele alan davranış bilimleri konusunda bilgi ve beceri sahibi, güzel sanatlarlarla ilgili beceri kazanmış, sportif faaliyetleri planlayabilen, katılımı teşvik eden ve bu açıdan bakıldığında toplum sağlığına ve toplumsal kaynaşmanın gerçekleştirilmesine hizmet eden elemanları yetiştirmektir.

Sanat, kültür ve spor, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar uzanan ve çok uzun bir geçmişe sahip olan toplumsal yaşantının vazgeçilmez olgularıdır. Özellikle sanayi devriminden sonra bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, yoğun kentleşme, işte uzmanlaşma beraberinde insan yaşantısında da değişikliklere neden olmuş ve serbest zaman kavramının ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır.
Ülkemizde de konu ile ilgili gelişmelerin planlanması ve belirli bir program dahilinde yürütülmesi için, Altıncı beş yıllık kalkınma planının “Sosyal Hedef, ilke ve Politikalar” başlığı altındaki bölümünde “Serbest Zamanın Değerlendirilmesi” konusu ele alınarak birçok ilke ve politikalara yer verilmiştir.

Günümüzde gençliğin var olan potanimsiyelinin spor ve sanatsal faaliyetlere yöneltilmesi, çevresel faktörler ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan ve yönelebileceği kötü alışkanlıkların önlenmesi açısından da önemlidir. Olimpiyatlar gibi tüm ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen dünyanın en mükemmel organizasyonuna aday ülkemizde gerek spor kültürünün yaygınlaştırılması, gerekse olimpik spor dallarında yetişmekte olan sporcuların bilimsel kriterlere göre ve sosyal bir varlık olan bireyin bu özelliklerini de dikkate alarak yetiştirecek nitelikli insan gücüne olan gereksinim her gün biraz daha artmaktadır.

İstanbul metropolü, diğer potansiyel özelliklerinin yanında sportif açıdan da ülke gerçeklerine rağmen uluslararası kriterleri zorlayacak kadar spor konusunda başarılı bir kentimizdir. Spor konusundaki bu basan özel sektör gibi önemli yatırımcı kuruluşlar açısından da desteklenmektedir. Yetişen sporcuların kentte kalarak hem spor yaşantılarına ilerleyen bir hızda bulundukları spor kulüplerinde devam etmeleri, hem de bu spor kulüplerinin güç kaybetmemeleri için sıkça karşılaşılan bu yöndeki yükseköğretim hakkının desteklenmesine yönelik talepler, bu sorunun da çözümünün düşünülmesini beraberinde getirmiştir.

Üniverster anlamda bakıldığında on beş milyonu aşan nüfus yoğunluğu ile hızlı kentleşmenin yaşanmakta olduğu ve çok büyük kuruluşları da bünyesinde barındıran ve dünya literatüründe önemli bir yer tutan İstanbul’da Yükseköğretimdeki yapılaşma sonucu Vakıf Üniversitelerinin kurulması son yıllarda ülke sporuna katkıları olmuşsa (İd bu kentimizde spor eğitimini verebilen sadece Marmara ve İstanbul Üniversiteleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının olması mevcut ihtiyacı karşılamaktan çok imik olduğu açıktır.

Ayrıca gelişen teknolojilere bağlı olarak çalışma hayatındaki yoğunluk karşısında Rekreasyon (Serbest Zamanın Değerlendirilmesi) çok önemli bir yer (tutmakta ve dolayısıyla İstanbul ve diğer turizm bölgelerimizde bu alanda yetişmiş uzman elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz bünyesi içerisinde bölüm olarak önerilen Rekreasyon ülkemizde açılacak bu alandaki ilk bölüm olacaktır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar