Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Örnektepe Mahallesi, Haliç Üniversitesi, Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 18 Nisan 2017 / 184
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Haliç Üniversitesi ileri düzeyde eğitim ve bilimsel araştırma ihtiyacına önemli bir katkı amacıyla 1998 yılında Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı (BLÇV) tarafından kurulmuştur.

2990 lisans,388 yüksek lisans olmak üzere toplam 3378 öğrenciye eğitim veren Haliç Üniversitesi’nin misyonu, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, demokratik, dünyanın en ileri standartlarında bilimsel araştırma yapan ve en üst seviyede yüksek eğitim hizmeti veren bir Türkiye idealini yaşama geçirmektir.

Avrupa Birliği ölçütleri doğrultusunda sağlık bakımı eğitiminde standardizasyon sağlama yolunda ilerleyen Haliç Üniversitesi deneyimli eğitim kadrosuyla da dikkat çekmektedir.

Verdiği yüksek standartlı eğitimle, ülke sorunlarına duyarlı; mesleğinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslar arası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkabilecek profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan Haliç Üniversitesi, bünyesinde Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nu açmıştır. 2007-2008 Eğitim- Öğretim yılında ek yerleştirme ile öğrenci kabul eden Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun her bölümünde 30 öğrenci vardır. Şişli Bomonti Yerleşkesi’nde eğitim veren okulda teorik ve partatik eğitim beraber veriliyor. Temel tıp bilimleri ve mesleğe yönelik teorik olarak işlenen dersler, deneysel ve beceri laboratuvarlarında yapılan uygulamalarla desteklenmektedir. Öğrenciler klinik stajlar, saha çalışmaları ve bitirme projeleri ile iş hayatına hazırlanacaklardır.

Artan sağlık bakımı ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli olan sağlık çalışanını geleceğe hazırlamak amacıyla kurulan ve çağdaş eğitimi hedef alan Haliç Üniversitesi sağlık bakımı alanında yeni projelere imza atmaktadır. Global sağlık anlayışı doğrultusunda Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ebelik ile Beslenme ve Diyetetik bölümleri açılmıştır.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun öncelikli amacı, ülkemiz sağlık bilimleri ve teknolojilerinin etkili ve verimli olarak yürütülmesine, toplumsal sağlık bilincinin geliştirilmesine, ülkemiz insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve yaygınlaştırılmasına, diğer sağlık eğitimi ve yönetimi çalışanlarının niteliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü; hastalık ve kazaların yol açtığı veya doğuştan özür nedeni ile bağımlı olan kişilerin fiziksel fonksiyonlarını geliştirerek sosyal ve mesleki açıdan toplum içinde gelebilecekleri en üst seviyeye getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fizik tedavi fiziksel fonksiyonun korunması, geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesinde teorik temele ve geniş klinik uygulamalara dayalı dinamik bir meslektir. Fizyoterapistler fiziksel fonksiyon ve sağlık statüsünde yaralanma, hastalık veya fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan, bozukluk, özür ve değişiklikleri olan hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verirler. Öğrencilerimiz dört yıllık eğitimlerini tamamladıklarından sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden lisans derecesi ile mezun olurlar.

Diyetisyen; uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyenlik; besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır.

Çalışma Alanları

Tedavi Kurumları; yataklı ve ayaktan tedavi veren tüm özel ve kamu kuruluşları
Toplu beslenme yapılan kuruluşlar; kreşler, yuvalar ve anaokulları, ilköğretim okulları, liseler, üniversiteler, yaşlı bakım evleri (huzurevleri), bankalar, resmi daireler, silahlı kuvvetler, hastaneler, oteller, lokantalar, fabrikalar, hızlı-hazır yemek sistemleri (fast-food), yemek üretimi yapan ve dağıtan yemek fabrikaları, turizm işletmeleri, işçi ve memur çalıştıran diğer tüm kamu ve özel kuruluşlar,
Toplum sağlığı hizmetleri; sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı merkezleri, ağırlık denetimi merkezleri, güzellik salonları, jimnastik salonları, sporcu merkezleri, işçi ve yaşlı beslenmesi uygulayan kurumlar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vb. kamu kuruluşları ile FAO, WHO, UN, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar,
Besin endüstrisi,
Besin denetimi ve beslenme laboratuvarları,
Örgün ve yaygın eğitim kurumları,
Araştırma kurumları,
Beslenme ve diyet danışma merkezleri,
Kamplar (diyabet, doğuştan metabolizma hastaları, sporcu vb için düzenlenen kamplar),

Ebelik Bölümü ülkemiz sağlık politikalarına uygun olarak sağlık alanında profesyonel anlamda ebelerin yetiştirilmesi amacıyla açılmış olup Ana-Çocuk Sağlığı ve Doğum alanında büyük katkıları olacaktır.

Eğitim ve topluma hizmette önemli başarılara imza atmış, yüksek kalite standardını ve çağdaş eğitim-öğretim ilkesini benimsemiş deneyimli akademik kadrosu, Haliç Üniversitesinin tüm sıcaklığı ve içtenliği içinde ülkemiz gençlerine her açıdan örnek ve destek olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki her başarı, eğitim hizmetlerinin birer teminatıdır.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar