İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkoba Mahallesi, Arel Universitesi Tepekent Kampusu, Erguvan Sokak, Büyükçekmece/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 18 Nisan 2017 / 226
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

İletişim teknolojileri yaşamın her boyutunu etkileyen ve dönüştüren dinamik bir yapıdır. AREL Üniversitesi İletişim Fakültesi, söz konusu bu yapının kaçınılmaz olarak etkilediği toplumsal ve mesleki ortamlar için, teknolojiyi bir araç değil, herşeyden önce kültür olarak tanımlar. Düşünce sistemimizin yapısını etkileyen bu olgu hakkındaki tutumumuz, onu yalnızca fikirlerimizin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak görmenin ötesinde, düşünce yapımızı etkileyen önemli bir kültürel durum olduğunu kabul etmek yönündedir. Bu doğrultuda müfredatını sürekli güncelleyen İletişim Fakültesi, düşünmeyi ve sorgulamayı yaşamsal bir ilke haline getirmiş öğrencileri hedeflemektedir. Söz konusu bakış açısı, İletişim Fakültesi’nin öğrenciler için teknik ve entelektüel beceriler elde ettikleri bir yer olmasının ötesine geçmesini sağlamıştır. 

Öğrencilerimizin sistemin içinde kusursuz bir şekilde yer alacak insanlar olmalarından çok, sistemi eleştirecek ve değiştirecek insanlar olmalarını hedeflemekteyiz. Bu beklentilerimiz ve anlayışımızın yansıması, köklü ve radikal değişikliklere açık olmamız, iş hayatını değiştirecek, dönüştürecek öğrenciler yetiştirme çabamız ile gözlenmektedir.

AREL Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenciler, içinde yaşadığımız çağın anlamını doğrudan etkileyen teknik  görüntüler konusunda kuramsal boyutta bilgi edinmenin ötesinde, aynı zamanda türlü mesleki üretimler de gerçekleştirmektedirler.

Kurumumuz, farkındalık düzeyi yüksek, kendine ve içinde yaşadığı dünyaya değer veren, yaşamın kendisine saygı duyan bireylerin yetişmesini öncelikli olarak değerlendirmektedir. Birlikte iş yapmanın ilksel ve çok önemli bir hayat tecrübesi paylaşma fırsatı olduğuna inanarak, öğrencilerimizin teknik ve entellektüel yeterlilik elde etmelerini beklemenin ötesinde, beraber çalıştıkları insanlarla dostluk ilişkileri kurmalarını da önemli buluyoruz.

Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, statükocu, her şeyin olduğu gibi tekrarlandığı bir kurumsal eğitim süreci olmak yerine, belli bir akademik vizyonu ve bilinci devam ettirirken kendi kendini yenileyen, dönüştüren ve geliştiren dinamik, yaratıcı ve özgür, bir kültürel ortamdır.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar