İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hacıahmet Mahallesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, Kurtuluş Deresi Caddesi, Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 20 Nisan 2017 / 273
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Fakat, küreselleşme olgusu, ulus devlet ve ulusal hukuk anlayışı üzerinde her konuda büyük bir etki yarattığı kadar, hukuk eğitiminin tasarımını da yeniden gözden geçirmeyi gerektirmiştir. Bu bağlamda, örneğin her hukuki sorunun uluslararası bir cephesi olabileceği gibi, bir ülkede doğup diğer ülkelere uzanan ve onların hukuk düzenlerini etkileyebilecek nitelikte hukuki sorunlarla karşılaşılması da mümkündür. Bir hukuk eğitiminin hedefi elbette öncelikle ulusal hukukun ve buna ilişkin uygulamanın öğretilmesidir. Fakat ulusal hukukun, etkileşim içinde bulunduğu uluslararası hukuk ilişkilerinin esaslı olarak incelenmesi de bu kapsama dahil edilmek zorundadır.

Hukuk, çok kısa bir ifadeyle, insan ilişkilerinin düzenlenmesini hedefler. Özellikle, insanlar arasındaki birbirinden farklı nedenlere bağlı olabilen eşitsizliklerin değerlendirilmesinde veya giderilmesinde, hukuki yöntemin önemi yadsınamaz. Fakat hukuki yöntem, hayattaki tüm ilişkilerimizin yegâne tasarım biçimi de değildir. Bu nedenle, iyi bir hukuk eğitiminin, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakışı gözardı etmemesi gerekir. Bu, sonuç olarak, insan ilişkilerinin düzenlenmesini hedefleyen hukukun sosyal ilişkiler içindeki gerçekliğinin de kavranması anlamına gelir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kategori : Üniversite
Telefon 2 : Tel
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar