İstanbul Gelişim Üniversitesi Ekonomi Ve Finans Cihangir Mahallesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, J. Kom. Er Hakan Öner Sokak, Avcılar, Türkiye
Yayınlanan 29 Nisan 2017 / 129
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Programın Amacı

Gerek özel, gerekse kamu kesiminin her düzeyde yönetici ve araştırmacı gereksinimini karşılamak üzere oluşturulmuş olan Ekonomi ve Finans programımız, günümüzün değişken ekonomik koşulları altında oluşan fırsatları ve tehditleri önceden kavrayıp, bu fırsat ve tehditleri uygun biçimde yönetmek için gerekli ekonomi ve finans donanımlarına sahip adayları iş dünyasına kazandırmanın yanı sıra; akademik camiaya donamımlı araştırmacı ve akademisyen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle, gerek karar verici konumunda olan işletme yöneticilerinin, gerekse araştırmacıların içinde bulundukları ve hayati öneme sahip olan çevresel koşulları anlayıp yorumlayabilmeleri için mutlaka ekonomi ve finans eğitimi almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, birbirini tamamlayan ve destekleyen iki alan olan ekonomi ve finans alanlarını aynı anda ele alan Ekonomi ve Finans bölümünü açmıştır.

 
Programın Hedefi

Programımız en başta gelen hedefleri, ekonomi ve finans alanlarında gerekli analiz becerilerine sahip, bilimsel literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilen, hızla doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme yetisine sahip, çalışma hayatına uyum sağlayıp verimli çalışabilen, bütünsel bir bakış açısına sahip, özgüveni gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.

 
Kariyer Olanakları

Ekonomi ve Finans bölümü mezunları kamu ve özel sektörlerde bankalar başta olmak üzere tüm finans piyasası kurumlarında yönetici adayı, uzman yardımcısı, müfettiş, mali müşavir gibi pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Bunların yanında, mezunlarımız iki yıllık önlisans programlarında öğretim görevlisi olarak çalışabilecekleri gibi, doktora düzeyi programlara devam ederek akademik kariyer olanaklarına sahip olabilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Üniversitemiz, yüksek lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Yatay geçişin kapsamının dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programların öğrencileri, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ekonomi Ve Finans
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar