İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Cihangir Mahallesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, J. Kom. Er Hakan Öner Sokak, Avcılar, Türkiye
Yayınlanan 29 Nisan 2017 / 122
Kategori : Üniversite
Konum : Avcılar
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Programın Amacı

Eğitim sürecimizde, öğrencilere edindikleri bilgilerin sentezini yapabilmeyi ve sorunlar karşısında doğru çözümleri uygulatabilmeyi amaçlar ve bu kriterlere uygun mezunlar yetiştiririz. İç mimarlık mezunlarının; mimari bir kabuk içinde, mimarinin strüktürel işlevinin sağladığı karakteri bozmadan, mekânın işlevini özgün ve estetik karakterleri tanımlayarak, en son gelişen malzemeleri takip edebilen mezunlar olması esas alınmıştır. 4 yıllık eğitimiz boyunca, teknik resim çizim kuralları içinde form, fonksiyon ve estetik donanımlı tasarımlar yapabilen, mekânsal ve çevresel düzenlemelerde malzeme, renk, doku.. vs etkilerinin sonuçlarını belirleyebilen ve çağdaş çözümler üretebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlarız.

 
Programın Hedefi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mezunlarının, iç mekân tasarımı yaparken; ilk eskiz çalışmalarından projenin bitimine kadar olan süreç içerisinde, mimar ve diğer uzmanlık alanları ile ortak çalışma içinde görev yapacak, gerek mekân kurgusu, gerekse mobilya tasarım ve konstrüksiyonlarına kadar, projelerin yapılanmasında görsel anlatım teknikleri kuralları içerisinde detay, malzeme ve renk etkilerini belirleyen iki ve üç boyutlu çizim ve sunum programlarını kullanarak yaratıcı kimlikli, girişken, üretken meslek insanları yetiştirmeyi hedefler.

 
Kariyer Olanakları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları, en küçük birim olan konuttan en karmaşık birim olan hastane projelerinin tasarım ve uygulama aşamasına kadar görev alırken iç mekânların ve çevresel bağlamların nasıl planlanacağı, düzenleneceği ve yönetileceğini de öğrenirlerken yaşam tarzını ve güvenliği için gereken noktaları saptayarak, mekân, donatım ve mobilyalarla ilgili uygun, işlevsel ve estetik değerlere sahip tasarımlar yaparlar. Bir mekânın mimari yapısının taşıyıcı özelliği dikkate alınarak, iç mekânı özgün ve estetik tasarımlarla mekân işlevine uygun olarak farklı bir kimlik kazandırılmasını sağlamak içmimarlık ve çevre tasarımcılarının en önemli görevidir. Bölüm öğrencileri, 2 ve 3. sınıflarda stajlarını yapmaya başladıkları dönemde ilk kariyer yolu ile karşılaşırlar. Mezun oldukları zamanda ise, mimarlık ve iç mimarlık tasarım ofislerinde, mobilya üretim firmalarında, inşaat ekiplerini içerisinde ve özel ve devlet kurumlarını kapsayan geniş yelpazede çalışma imkânına sahiptirler.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Kategori : Üniversite
Konum : Avcılar
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar