İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Ataköy 7-8-9-10 Mahallesi, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Bakırköy/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 4 Mayıs 2017 / 145

Merkez, disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslar arası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle fikri hukuka ilişkin sorunların çözümü ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile fikri hukuk alanında uyum sağlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile, öğretiye ve uygulamaya yönelik çalışma ve etkinlikler yürütmek üzere kurulmuştur. Bu bağlamda Merkez, fikri hukuk ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslar arası seminer, konferans, kollokyum ve benzeri etkinlikleri düzenleme, yayınlar yapma; ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurma; araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirme; düzenli, bilimsel, mesleki nitelikte olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri düzenleme gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar