İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 92

Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Eğitim Yönetimi yüksek lisans programının amacı; Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğer kurumlara yönetim ve denetim alanında uzman yetiştirmek, eğitim kurumlarında çalışan öğretmen, yönetici ve deneticilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, öğrencilerin; eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Hedefler:

Eğitim sistemimizde yer alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile kurumların eğitim birimlerinde görevli eğitim uzmanlarının bu alanda ihtiyaç duyacağı güncel bilgi ve beceriler ile çağdaş uygulamaları tanıtmak ve görevlerini yaparken bunlardan nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine gerekli rehberlik hizmetlerini sunmaktır.

Eğitim kuruluşlarında çalışanlar ve çalışacak olanlara, kuramsal bilgi ile birlikte uygulama becerisi kazandırarak, bilimsel anlayışa sahip yönetici ve denetçiler yetiştirmektir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar