İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği (Doktora) Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 109

Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Gıda Mühendisliği doktora programı, gıda bilimi ve teknolojisinin temelini oluşturan farklı alanlarda bilgi sahibi profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu program, doktora öğrencilerine gıda süreçlerini ve ürünlerini geliştirmek amacıyla bilimsel araştırma, yenilik ve teknolojik geliştirme projelerinde çalışma olanağı sağlamaktadır. Programın temel vurgusu, öğrencileri üniversiteler, araştırma merkezleri, gıda endüstrisi ile ulusal ve uluslararası devlet kurumlarında üst düzey araştırma-geliştirme (Ar-Ge) uzmanlığına dayalı bir kariyere hazırlamaktadır.

Hedefler:

Gıda Mühendisliği Anabilimdalında açılacak olan bu program ile alanlarında uzman olarak yetişmiş Gıda mühendislerinin gıda üretim ve muhafaza teknikleri ile gıda çeşitliliği, ayrıca gıda güvenliği sağlama koşulları konularında ülkemiz gıda sanayinin gelişimine katkı sağlamaları amaçlanmıştır. Bu nedenle, teknoloji tasarımı ve yeni ürün geliştirme, patent oluşturma, biyoteknoloji ve nanoteknoloji uygulamaları, fonksiyonel gıdalar, organik gıdalar, yüksek teknoloji gerektiren gıda kontrol metotları gibi konularda doktora eğitimini tamamlamış Gıda mühendislerinin yetiştirilmesi ülkemiz gıda sanayinin rekabet gücünü artırma bakımından, ayrıca üniversitelerimizin ihtiyacı olan akademik kadroların yetiştirilmesine temel oluşturması açısından önem taşımaktadır. Bu iki önemli unsur bu programın temel gerekçelerini oluşturmaktadır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar