İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 96

Binalarda ve çevrede, mekân düzenlemesini estetik ve mimari bilgi ile bütünleştirecek ve kullanıcı isteklerine uygun çözümler sağlayacak nitelikli iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim Programı öğrencilere iç mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel psikolojik, çevresel, teknik ve ekonomik olguları ve bu olguların ilişkilerini kavrama becerilerini kazandıracak teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. Dört yıllık eğitim teorik derslerin yanı sıra çizim ve uygulama çalışmaları, projeler, seminerler ve bilgisayar çalışmaları ile sürdürülür. Tüm beceriler günün koşullarına uygun çağdaş, sanat yönü güçlü, mimari parametreleri doğru mekânların yaratılabilmesi için kazandırılır.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer Olanakları:

Tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar ile malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalar çalışma alanlarıdır. İç Mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütebilirler.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar