İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 106

Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

İslam’ın İktisat ve Hukuk telakkisinin ne olduğunu kendi bütünlüğü içinde anlaşılmasını sağlayacak kapsamlı bilgiler sunmaktır. Aynı zamanda, araştırmacılara İslam İktisadı ve Hukuku alanında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazandırmak, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilecek seviyeye çıkarmaktır.

Hedefler:

İslam İktisadı ve Hukuku programı bünyesinde yer alan bilim dallarında uzmanlaşmış, alanının tarihsel ve güncel problemlerini derinden kavramış, gerektiğinde temel kaynaklardan yararlanarak bu problemlere çözümler üretebilecek, yerin yorumlar geliştirebilecek, bilimsel donanıma sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

liği kazandırmak, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilecek seviyeye çıkarmaktır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar