İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam İktisadı ve Hukuku Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 123

Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Kur’an ve Sünnet’in ortaya koyduğu iktisat ve hukuk anlayışının günümüzde sahih bir şekilde anlayacak, çağın şartlarını karşılayacak şekilde yorumlayacak ve alan ile ilgili güncel problemlere çözümler üretebilecek bilim adamlarının yetiştirilmesi için akademik şartların sağlanmasıdır.

Hedefler:

İslam İktisadı ve Hukuku Anabilim Dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilen, akademik konularda, sorgulama, geliştirme, üretkenlik ve katılımcılık niteliklerine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar