İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kent Çalışmaları ve Yönetimi Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 140

Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Kent Çalışmaları ve Yönetimi yüksek lisans programının amacı, üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinin dört yıllık ilgili lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kent bilimleri ve yönetimi ile kentsel dönüşüm hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmak, bilimsel ve teknik tez ve proje çalışmalarıyla yerel yönetim faaliyetlerine katkıda bulunmaktır.

Bu program ile ayrıca; kent yönetimi ve yerel yönetim çalışmalarında kapasite geliştirmek, ileri teknoloji uygulamaları ve yenilikçi yöntemler konularında kariyer yapmak isteyen bireylere katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.

Program stratejik planlama, şehir ve bölge planlama, doğal yapı ve kent envanteri yönetimi, kentsel dönüşüm, kültürel miras ve yönetimi, sürdürülebilir planlama ve ekolojik tasarım, afet ve acil durum yönetimi, ulaşım planlama ve yönetimi, kent ekonomisi ve yönetimi, çevre teknolojileri ve yönetimi, AB projelerine hazırlık ve katılım, kent yönetiminde ileri teknoloji uygulamaları konularında Ar-Ge çalışmaları yapma ve problemleri çok disiplinli yaklaşımlar dahilinde çözebilmek için gerekli olan bilgilerin edinilmesine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedefler:

Bu programa katılanlar, proje araştırma, geliştirme ve yönetimi konularında ve yönetim kademelerinin gerektirdiği organizasyon, planlama, karar alma ve yönetme beceri ve yetkinlik kazanılmasında fayda sağlayacaklardır. Dünyada oldukça yaygın olan, fakat Türkiye’de bir ilk niteliğinde olan Kent Çalışmaları ve Yönetimi yüksek lisans programı başta yerel yönetimler olmak üzere benzer faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan bireyler ile söz konusu yönetim, kurum ve kuruluşlara proje geliştirme ve temininde görev alan özel sektör çalışanı bireyleri hedeflemektedir. Bu program ayrıca ilgili alanlarda akademik kariyer geliştirme arzusu içinde olan bireyleri de hedef almaktadır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar