İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 158
Kategori : Üniversite
Tel : 444 97 98
Website : Websiteye Git

Mimarlık Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Mimarlık Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Bölümümüzün genel amacı; Mimarlık alanında kaydedilen bilimsel ve mesleki gelişmelere duyarlı, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları anlayabilen ve yorumlayabilen, bu alanda çalışmalar yapabilen meslek mensupları yetiştirmektir. Programımız çağdaş teknolojik bilgi, tarih ve toplum bilinci ile donanmış, çevre ve etik değerlere duyarlı, yaratıcı, uygar mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü eğitimimiz sayesinde öğrencilerin iş dünyasının aradığı nitelikte, mimari kavramları iyi özümsemiş, yabancı dili güçlü, uluslararası rekabet içinde yer alan mimarlar olarak mezun olmaları amaçlarımız arasındadır. Misyonumuz teknoloji alanında en ileri eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine yönelik katma değeri yüksek ürün ve çalışmaları hedefleyen, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde önderlik yapacak, eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, araştırıcı, katılımcı ve özverili, meslek etiğine ve insani değerlere saygılı, sorumluluk sahibi meslek insanları yetiştirmektir.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Bölümden mezun olanların üniversite eğitimleri boyunca Üniversite tarafından sunulan staj, part time çalışma imkanları sayesinde, öncelikli olarak staj yaptıkları şirketlerde işe yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan hızla gelişen inşaat sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek özel mimarlık büroları da mezunlarımızın iş bulabileceği kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bir yandan da girişimciliği özendiren üniversitemizi kendi mimarlık bürolarını açmak isteyen öğrencilere yol gösterici olacaktır. Kamu kuruluşları ve belediyelerde iş bulma imkanı yanında bireysel veya grup olarak özel mimarlık ofisi açma olanağı da bulunmaktadır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık
Kategori : Üniversite
Tel : 444 97 98
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar