İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Hukuk Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 126

Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç: 

Son yıllarda özel hukuk alanındaki temel kanunlardan olan yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmiş olmasıyla hukuk düzenimizde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca yeni Sermaye Piyasası Kanunu, Petrol Kanunu ve İstanbul Tahkim Merkezi Kanun tasarısı bu alanda önemle belirtilmesi gereken diğer düzenlemelerdir. Anılan yerel hukuksal değişikliklerin yanı sıra küresel ölçekteki hukuksal düzenlemeler de lisansüstü hukuk eğitimini tamamlamaktadır. Bu konuların teorik ve pratik uygulamalarının, lisans eğitimine ilave olarak araştırılıp yorumlanmasına duyulan ihtiyaç Özel Hukuk Yüksek Lisans programını açmamıza neden olmuştur. Bu program söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları sorgulayıcı bir bakış açısıyla araştıran, yaratıcı ve özgün analizler yapıp çözümler üreten hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler:

Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programımızın temel hedefi, özel hukuk kurallarının özünü ve evrimini kavrayarak; ulusal ve uluslararası hukuksal sorunları tanımlama ve analiz etme yetenekleri gelişmiş hukukçu ve uzmanlar yetiştirmektir. Her iki program kapsamında yapılacak derinlemesine çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin, özel hukuk disiplininin temelini oluşturan konularda analizler yapma, özgün araştırmalar yürütme ve akademik makalele yazabime yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar