Açılış Saatleri
  • Pazartesi :Kapalı
  • Salı :Kapalı
  • Çarşamba :Kapalı
  • Perşembe :Kapalı
  • Cuma :Kapalı
  • Cumartesi :Kapalı
  • Sunday :Kapalı

Program Hakkında/Amaç/Hedef


Psikoloji Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup, normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Psikoloji Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Psikoloji bölümümüzün eğitim programının temel amacı, öğrencilerimize disiplinler arası bir anlayış içinde bilgi ve deneyim kazandırmak, bireysel ve toplumsal bilinci ve sorumluluğu yüksek mezunlar vermektir. Psikoloji disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını hem birey, hem de grup düzeyinde inceler. Psikoloji biliminin araştırma alanları, merkezi sinir sistemi-davranış ilişkilerinden insan gelişimi, sosyal-kültürel etkileşim, psikopatoloji ve temel psikoloji araştırmalarından elde edilen bilginin çeşitli iş ortamlarına uygulanmasına kadar geniş bir yapı arz etmektedir. Programımız, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimi sürecinde psikolojinin farklı alt alanlarından dersler alarak hem disiplinler arası bir bakış açısı kazanmaları, hem de ileride lisansüstü çalışma yapmak isteyebilecekleri alana karar vermeleri sağlanmaktadır.

Amaç:

Temel bilimsel anlayış başta olmak üzere, psikoloji biliminin alt alanları hakkında bilgi sahibi, temel kuramsal yaklaşımları tanıyan, sürekli değişen insan ve toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte psikologlar yetiştirmektir.

Hedefler:

Öğrencilerin uzmanlaşacakları alanlarda gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini, ulusal ve uluslararası yayınlardan haberdar olmalarını, disiplinler arası bir bakış açısı kazanmalarını yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışma yapabilecek yetkinliğe sahip olmalarını sağlamaktır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji

Program Hakkında/Amaç/Hedef


Psikoloji Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup, normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Psikoloji Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Psikoloji bölümümüzün eğitim programının temel amacı, öğrencilerimize disiplinler arası bir anlayış içinde bilgi ve deneyim kazandırmak, bireysel ve toplumsal bilinci ve sorumluluğu yüksek mezunlar vermektir. Psikoloji disiplini insanın zihinsel süreç ve davranışlarını hem birey, hem de grup düzeyinde inceler. Psikoloji biliminin araştırma alanları, merkezi sinir sistemi-davranış ilişkilerinden insan gelişimi, sosyal-kültürel etkileşim, psikopatoloji ve temel psikoloji araştırmalarından elde edilen bilginin çeşitli iş ortamlarına uygulanmasına kadar geniş bir yapı arz etmektedir. Programımız, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını, psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir. Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimi sürecinde psikolojinin farklı alt alanlarından dersler alarak hem disiplinler arası bir bakış açısı kazanmaları, hem de ileride lisansüstü çalışma yapmak isteyebilecekleri alana karar vermeleri sağlanmaktadır.

Amaç:

Temel bilimsel anlayış başta olmak üzere, psikoloji biliminin alt alanları hakkında bilgi sahibi, temel kuramsal yaklaşımları tanıyan, sürekli değişen insan ve toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte psikologlar yetiştirmektir.

Hedefler:

Öğrencilerin uzmanlaşacakları alanlarda gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini, ulusal ve uluslararası yayınlardan haberdar olmalarını, disiplinler arası bir bakış açısı kazanmalarını yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışma yapabilecek yetkinliğe sahip olmalarını sağlamaktır.

Özellikler
Yorum
Henüz yorum bulunmamaktadır, ilk yorumu yapmak ister misiniz?
İnceleme bırak
Hizmet: Fiyat: Kalite: Diğerleri:

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar