İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 122

Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı lisansüstü eğitimin temel ilkesi kapsamında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanının değişen dünya koşullarının ortaya çıkardığı gereksinimlerini göz önünde tutarak yeni kuram, teknik ve kavramlarla geliştirilmesi için çalışmak,  yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sunmak ve ilgili bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek ve zenginleştirmek hedeflenmektedir. Bu ilkeyi gerçekleştirmek amacıyla Psikolojik Danışma Kuramları, Grupla ve Bireyle Psikolojik Danışma İlkeleri ve Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Bireyi Tanıma Teknikleri, Kişiliğin Gelişimini kapsayacak bir program yapılandırılmış olup, bu alandaki meslek elemanlarının yeterliliğini uzmanlık düzeyine taşınması amaçlanır.

Hedefler:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisansüstü eğitim Programı, lisans mezunu öğrencilerin mesleki konuda çok yönlü, çağdaş bilgiye ulaşmaları, elde edilen bilgileri alanda kullanmayı öğrenmeleri, bağımsız araştırma yapma yeterliğine erişmeleri, eğitime yönelik gelişmeleri takip ederek geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma kapasitesini kazanmaları hedeflenmektedir.

Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar