İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 108
Kategori : Üniversite
Tel : 444 97 98
Website : Websiteye Git

Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Doktora Programı ile şehirsel kuram ve politikalar konusunda üst düzeyde bilgilenmiş, kentsel çevre sorunlarını analiz etme yeteneği kazanmış ve bu süreçte yaratıcı ve geniş bir perspektifte alternatifli düşünce sistemi geliştirebilen, niteliksel ve niceliksel yöntemleri güncel teknolojilerle ilişkilendiren bir meslek adamı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler:

Bu Program, ülke ve üniversite şartlarını dikkate alarak ve disiplinler arası işbirliğini arttırarak; mesleki etiğe sahip, yaratıcı, toplumsal sorumluluğunun bilincinde olan, çevre bilincine sahip, kamu yararı ve güncel gelişmelere duyarlı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda araştırıcı ve yaratıcı, uluslararası platformda rekabet edebilecek, ulusal değerleri koruyan geleceğin meslek adamı ve akademisyenlerini yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm
Kategori : Üniversite
Tel : 444 97 98
Website : Websiteye Git
Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar