İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 115

Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Bu Programının amacı, Ülkemizin bulunduğu konum, bölgesel ve uluslararası ilişkileri, ulusal siyasal hayat, demokratikleşme ve modernleşme deneyimi, küresel dünyada uluslararası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkiler, dünya siyaseti, orta doğuda yaşanan olaylar, v.b. konular her kesimden pek çok insanın ilgisini çekmektedir. Bu ilgiyi yüzeysellikten kurtarıp derinleştirmek, sağlam temellere oturtmak, bu konularda üretilecek bilimsel bilgiyle mümkündür. Ülkemizin bu konularda iyi yetişmiş, bilimsel düşünme ve araştırma yapmayı öğrenmiş, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş insanlara ihtiyacı vardır.

Hedefler:

Ulusal ve uluslararası deneyime sahip güçlü akademik kadroyla, lisans düzeyinde elde edilmiş bilgiler üzerine bu programda sağlanacak kazanımları bilimsel disiplin içinde irdeleyebilecek; yerel, bölgesel ve uluslararası bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen, bilimsel ve ahlaki sorumluluk taşıyan araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirilmek hedeflenmektedir.

Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar