İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 140

Bireyler arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, sosyal sınıf veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanların haysiyet, onur ve toplumsal eşitliğini savunan bir meslek ve bilim olarak sosyal hizmet, tüm dünyada arzu edilen sosyal değişimin evrensel değerler doğrultusunda gerçekleşmesinde etkin rol sahibidir.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Mezunlar aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler: Aile ve Sosyal Politialar Bakanlığına Bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda, İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Ergen Danışma Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Huzurevleri, Sakatların Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kuruluşları, Spastik Çocuklar Merkezi, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel/Devlet/Üniversite/Branş ve İhtisas Hastaneleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Mediko-Sosyal Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığı Cezaevleri, Islahevleri, Çocuk Mahkemeleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Üniversiteler, Güneydoğu Anadolu Projesi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ- Kur, İş Kurumu, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları, Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri, Kamu ve özel sanayi kuruluşları, Yerel yönetimler, Sivil toplum örgütleri (Kızılay, Türkiye Aile Planlaması Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Çocuklara Yeniden Özgürlük Kazandırma Vakfı vb.), Uluslararası Örgütler, Birleşmiş Milletler, uluslar arası kuruluşlar, büyükelçilikler, konsolosluklar. Ayrıca kendilerine ait meslekleri ile ilgili işyeri açabilirler.

Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sosyal Hizmet bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar