İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 120

Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Medeniyetlerin özellikleri ve tarihsel bağlamları, birbirleriyle karşılaşmaları ve karşılaştırılmaları, insanlık mirasına katkıları, ülkemizin, tarih ve medeniyet ilişkileri konularında uzmanlaşmış, bilimsel düşünme ve araştırma yapmayı öğrenmiş, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş insanlara ihtiyaç vardır. Programda ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel biçimde değerlendirebilen, bilimsel ve ahlaki sorumluluk taşıyan bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirip alanın bilimsel literatürüne katkı yapmak amaçlanmaktadır.

Hedefler:

Programın temel “misyonu” öğrencilere tarih ve medeniyet alanında bilimsel bilgi üretme becerisi ve yetkinliği kazandırmak, seçilmiş bir konuda yapılacak olan doktora teziyle özgün bilimsel araştırma yaptığını kanıtlayarak üretilen bilgiyi toplumla ve ilgililerle paylaşmaktır. Sosyal bilimler alanında edinilmiş yüksek lisans bilgisinin üzerine kazandırılacak donanımla disiplinlerarası bakış açısı ile çalışabilen ve bilimin yöntemini olayları çözümlemede başarıyla uygulayan tarih ve medeniyet konularında uzman yetiştirmek hedef olarak belirlenmiştir.

Etiketler
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar