İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 90

İZÜ Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü global vizyon sahibi, yerel zenginliklerden güç alan, stratejik düşünen, girişimci, rekabetçi ve takım çalışmasına yatkın uluslararası ticaret ve finans uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. İnterdisipliner bir yaklaşımla hazırlanan bölüm müfredatı işletme, ekonomi, finans, uluslararası ticaret ve pazarlama gibi alanlarda öğrencilere sağlam bir altyapı kazandırmaktadır. Çok kültürlü bir ortamda yetişen öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası şirketlerde, kalkınma ve finans organizasyonlarında, bilimsel araştırma merkezlerinde uzman ve yönetici olarak çalışacak donanıma sahip olmaktadırlar.

Öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası alanda başarı sağlayabilmeleri için çeşitli programlar arasından tercih yapabileceği çift anadal ve yandal programları için destekleyici bir ortam sağlamaktadır. Öğrencilerimizin gelecekteki tüm mesleki gereksinimleri karşılayabilmeleri için saygın kurumlarda staj yapmaları da teşvik edilmektedir. Ayrıca “yurtdışı öğrenci değişimi programları” vasıtasıyla öğrencilerimizin uluslararası etkileşimin eğitimsel, sosyal ve kültürel faydalarından yararlanmaları da sağlanmaktadır.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi çeşitli bakanlıklar veya kamu kuruluşları tarafından açılan müfettişlik, denetçilik ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, Uluslararası Ticaret ve Finansman uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Özellikle katılım bankaları olmak üzere, devlet ve özel sektöre ait bankalar, her türlü sanayi kuruluşları, sigorta şirketleri, muhasebe ve denetim hizmetleri veren kuruluşlar, finans kuruluşları, ulusal veya uluslararası araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, birçok farklı alanda yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar