İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgi Güvenliği Mühendisliği İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 136
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Bilgi güvenliği mühendisi (BGM) ne iş yapar?

Bilgi güvenliği mühendisleri, bilgi sistemlerinin güvenliği konusunda uzmanlaşan kişilerdir. Bilginin önemli ve korunmasının zorunlu, hatta hayati olduğu yerlerde  bilginin güvenli bir şekilde iletilmesini, saklanmasını ve erişiminin kontrollü bir şekilde sağlanmasını sağlayan algoritma ve protokolleri analiz eder ve tasarlar. Ayrıca kendi çalıştığı kurumun veya işyerinin siber güvenlik (ağ güvenliği) saldırılarına ve kriptolojik ataklara karşı dayanıklı olmasını sağlayan politikaları ve savunma sistemlerini oluşturur.

Bu sebeple BGM kurumların bilgi sistemlerinin güvenlik mimarisi, kurulumu ve yönetiminde veya bu konularda hizmet veren danışmanlık firmalarında ve akademik kuruluşlarda görev yapar.

BGMlerine öncelikle bilgisayar sistemlerinin yapılandırılması süreçlerinde ihtiyaç duyuluyor. Dünyadaki bilgi eğitimiyle ilgili programlar incelendiğinde de bunların bilgisayar, işletme, yönetim, enformasyon ve bilgi başlıkları altında lisanstan doktora düzeyine kadar geniş bir yelpazede bulunduğunu söyleyebiliriz.

Şu an bu alanda kaç kişi çalışıyor?

Ülkemizin bu alandaki uzman kuruluşu olan TÜBİTAK BİLGEM’deki UEKAE ve SGE enstitülerinde bir çok eleman bu alanlarda çalışmaktadır. Ayrıca ODTÜ, Bilkent ve TOBB-ETÜ gibi bazı üniversitelerde bu alanın çeşitli alt dallarında çalışan öğretim üyeleri mevcuttur. Bu alanda çalışan sayısı ile ilgili bir araştırma bulunmamakla birlikte son yılların gözde mesleklerinden olduğunu söylemek mümkündür ve bu alanda çalışacak uzman ihtiyacı da her geçen gün artıyor. ŞEHİR yüksek lisans programının amacı da sektöre daha nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

Bu alanda eğitim veren bir okul var mı?

Pek çok ülkede yıllar önce başlatılan bu eğitimler konusunda yani siber güvenlik alanında ülkemizde de bazı programlar vardır, ancak derslerin içerik ve kapsamlarının günümüzün değişen  koşullarına uygun şekilde dinamik olarak geliştirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde başlatılan bu programın, bilgi güvenliği konusunda ülkemizin önde gelen kurumu TÜBİTAK – BİLGEM ile birlikte geliştirilmesi ve yürütülmesi öngörüldü.

Burs var mı?

Tezli programa kabul için İngilizce Yeterliği, ALES puanı ve yüksek akademik başarı gerekiyor. Öğrencilerin bir kısmına çeşitli oranlarda indirimler şeklinde burslar veriliyor.

TÜBİTAK – BİLGEM ile nasıl bir işbirliği yapılıyor?

Bilgi Güvenliği alanında geniş bir uzman heyeti bulunduran, yazılım geliştirip, donanım üreten ve teknoloji ihraç eden TÜBİTAK-BİLGEM’den çok sayıda doktoralı uzman dersler vererek ve tez danışmanlığı yaparak programın akademik gücüne destek olacak. TÜBİTAK-BİLGEM ülkemizin bilgi güvenliği konusunda en tecrübeli ve büyük kurumu konumunda. Böyle bir kurumun uygulama sahasındaki tecrübesi de üniversitemizdeki programı benzersiz hale getirmektedir.

Bilgi güvenliği mühendislerine yakın gelecekte ve uzun dönemde ne kadar ihtiyaç olacak?

Bilgi sistemlerinin kullanımı arttıkça, bilgi güvenliği mühendisliğine duyulan ihtiyaç da artıyor. İnternetten, cep telefonuna kadar yeni medya araçlarıyla  yaptığımız faaliyetlerin artması, bilgi güvenliği risklerini de artırıyor. Örneğin,  internetten alışveriş yapılması, EFT ve havale gibi para nakilleri, havayolu ve sağlık şirketlerinin WEB hizmetlerinde bilgi güvenliği ön planda olmakta, bu işin doğru ve güvenilir yapılamaması çok değişik sorunlar ve yüksek maliyetler doğurmaktadır. Çeşitli siber tehditlere karşı farkındalık olunması her şirketin veya kurumun olmazsa olmazıdır. Yakın gelecekte ve uzun dönemde bu konuda ciddi bir uzman açığı bulunuyor. Bulut teknolojileri gibi kullanımların yaygınlaşması ile bu alanda uzman ihtiyacı daha da artacaktır. Pricewaterhouse Coopers’ın yaptığı “Genel Ücret Araştırması” bilgi teknolojileri sektörünün çalışanlarına en yüksek ücreti veren sektör olduğunu ortaya koyuyor. Son üç yılda bilgi teknolojileri sektöründeki yüzde 21’lik büyüme bilgi mühendisliğine olan ilginin bir başka göstergesi.

Yüksek lisans programı dahilinde hangi dersleri alacaklar?

Yüksek lisans programı dahilinde; “Siber Güvenlik”, “Kriptoloji”, “Bilgi Sistemleri Yönetimi” ve “Ağ Güvenliği”, “Güvenli Yazılım Geliştirme”, “Şifreleme Algoritmalarının Güvenliği”, “Zararlı Yazılım Analizi”, “Biyometrik Sistemler ve Kimlik Doğrulama”, “Sızma Testleri ve Güvenlik Denetlemeleri”, “Ağ Adli Analizi”, “Akıllı Kart Uygulamaları”, “Kablosuz Ağlarda Güvenlik ve Mahremiyet”, “Stratejik Siber Güvenlik” gibi dersler yer alıyor. Bu derslerle öğrencilere, bilgi güvenliği konusunda bütüncül bir bakış açısı ve uygulamaya yönelik beceriler kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca öğrencilere bilgi sistemleri yönetimi alanında yetkinlikler kazandırmak için “Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi”, yine hukuki boyutunda uzmanlaşmak isteyenler için ise “Siber Güvenlik Hukuku” dersleri sunulacak. Programda çok sayıda seçmeli ders var.

Bu mesleği yapanlar şirketler için neden önemli?

Sosyal medya hesapları ve internet her geçen gün daha çok önem kazanırken tüm yaşamımızı ve iş hayatımızı kuşatan siber ağın güvenliği de özel bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Bir örnek vermek gerekirse bir havayolu şirketinin veya bankanın internet sisteminin birkaç saat çalışamaz duruma gelmesi o şirketin veya bankanın milyonlarca lira kaybına ve bu hizmet kullanıcılarının faaliyetlerinde aksamalara yol açmaktadır. Yakın zamanda ülkemizde bu durumun örnekleri gerçekleşmiştir.  Yine Flame ve Stuxnet gibi ileri teknoloji kullanan virüsler bazı ülkelerin kritik altyapı sistemlerine fark edilmeden sızarak o ülkeleri büyük bir zarara uğratmıştır. Bu virüslerin arkasında devletlerin ve istihbarat örgütlerinin olduğu bilinmektedir. Bu saldırılara karşı korunma, kriptoloji ve ağ güvenliği konularında yüksek bilgi birikimi ve yetkinlik içermektedir. Bu tür saldırıların tespiti ve önlenmesi de benzer bilgi birikimini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde bir kamu kurumunun veya şirketin itibarı, ekonomik kaynaklarının içeriği Bilgi Güvenliği Uzmanlarına bir başka deyişle siber güvenlik sorumlularına emanet edilmek zorunda. Bu uzmanların eğitimin yetkin hocalar tarafından yapılması gerekiyor. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan İstanbul Şehir Üniversitesi, TÜBİTAK ve BİLGEM ile birlikte “Bilgi Güvenliği Uzmanları” yetiştirmek üzere bu yüksek lisans programını tasarladı.

Program ne tür öğrencilere hitap ediyor?

Program öncelikle bilgisayar, elektronik, mühendislik, fen, matematik ve istatistik gibi alanlardan mezun olanlara hitap ediyor. Programı başarıyla tamamlayanların kamu ve özel sektörde bilgi güvenliği konusunda yetişmiş eleman ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Yabancı dili iyi olanlar yurt dışında da işler bulabilir.

Bu mesleği kimler yapabilir?

Bilgi güvenliği alanında çalışmaya hevesli, bilgi sistemlerindeki tehditleri sürekli takip eden, akademik bakış açısına ve fen/mühendislik formasyonuna sahip, çalıştığı kuruma bilgi güvenliği bakış açısını kazandırmayı hedefleyenler bu mesleğe uygun bir profili oluşturuyor. Diğer yandan, bilgi gizliliğinin önemli olduğu her sektörde (finans, sağlık, iletişim, ulaşım vb.) faaliyet gösteren kuruluşların belli sayıdaki personelini bu konuda uzmanlaştırmaları zorunlu  hale geldi.

Programdan mezun olanlar için istihdam söz konusu olacak mı?

 

Bu program uygun nitelikteki mezunlar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ülkemizin bilgi mühendisliği alanındaki yetişmiş eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Diğer yandan yabancı dili olanlar için de yurt dışında da iş imkanları var. Günümüz kuruluşlarında bilgi güvenliğine olan ihtiyacın yakın geleceğin iş dünyasında hızla büyümesi bekleniyor. E-ticaretin büyük bir ivmeyle büyümesi, ülkeler, şirketler ve suç örgütleri arasında siber savaşların söz konusu olması, sosyal medyanın yaygınlaşması  bilgi güvenliği alanında uzmanlaşanları vazgeçilmez çalışanlar yapacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgi Güvenliği Mühendisliği
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar