İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri ve Sistemler Mühendisliği İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 107
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Endüstri ve Sistemler Mühendisliği (ESM) Yüksek Lisans Programı mühendislik, matematik, fen ve yönetim bilimleri lisans derecesine sahip öğrencilerin başvurabileceği çok disiplinli bir programdır. 
 
Programın amacı öğrencilerin temel bilim, matematik ve mühendislik konularındaki bilgi ve becerilerini derinleştirip geliştirmek, bu bilgileri sanayi ve iş dünyasındaki problemlere nasıl uygulayacakları göstermektir. 
 
ESM Tezli Yüksek Lisans Programına seçilecek az sayıda üstün nitelikli öğrenciye burs verilerek lisansüstü araştırma görevlisi olmaları, bazı lisans derslerine ve öğretim üyelerimizin araştırmalarına destek olmaları beklenecektir. 
 
Bu şekilde seçilen öğrencilerin 2 yıl içinde yüksek lisans programlarını tamamlayarak yurt dışındaki ve içindeki seçkin üniversitelere doktora yapmak üzere gönderilmeleri, böylece ülkemizin araştırmacı ve öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
Sanayi ve iş dünyasının uzmanlık ihtiyacına yönelik olarak ise tam zamanlı bir öğrencinin 1 yılda tamamlayabileceği tezsiz yüksek lisans programı tasarlanmıştır.
 
Program mezunlarının mesleki gelişimleri ve akademik kariyere hazırlanmaları yanında hayat boyu öğrenme ve bilgilerini sürekli yenileme, analiz, sentez ve tasarım yapma kabiliyeti kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece gerçek hayatta karşılarına çıkacak problemlerde ve karar verme süreçlerinde mühendislik ve yönetim bakış açılarını birleştirerek çözüm üretir ve bunu uygulayabilirler. Programda kazanacakları tecrübe, sosyal ilişkiler ve bilgi birikimi ile liderlik kapasiteleri gelişir, küresel değişim rüzgarlarına ayak uyduran, yeniliklere açık profesyoneller olmaları beklenir.  
 
ESM Yüksek Lisans Programi entellektüel ve akademik özgürlük temelleri üzerine kurulmuştur.  ESM Yüksek Lisans Programı endüstri ve sistem teknolojilerinin en dinamik alanlarında; çok yönlü, teşvik edici ve heyecan verici çalışmalar ve araştırmalar yapmayı hedefleyen, öğrencilerine risk almayı, cesur girişimlere kucak açmayı ve zorluklara meydan okumayı öğreten bir program sunmaktadır. 
 
ESM Yüksek Lisans Programı ulusal araştırma ve yeni teknoloji geliştirme potansiyelini artırmak; dünyadaki gelişmeleri kavrayacak, bunları akademi ve iş hayatında kullanıp yaygınlaştıracak lider mühendisler yetiştirmek; mühendislik alanlarında uzmanlaşmış iş gücü oluşturarak sanayinin ve iş dünyasının ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere tasarlanmaktadır. Program dersleri, öğrencilerin derinlemesine bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde farklı alanlarda uzmanlaşmasına imkan sağlamak üzere seçilmiştir.

ESM YL Müfredat ve Kapsamı
Bu amaçlar doğrultusunda, ESM Yüksek Lisans Programı müfredatı ileri düzeyde yöneylem araştırması, benzetim (simülasyon), üretim, ürün geliştirme ve yönetimi, sistem mühendisliği, finansal mühendislik, mühendislik ve teknoloji yönetimi; bilgisayar-bazlı sistemler, veri tabanı, sosyal ağlar, ağ güvenliği; sistemler ve biyoinformatik, kontrol sistemleri ve robotik, sistem biyolojisi, görüntü ve sinyal işleme konularında araştırmaya yönelik dersler içermektedir.
 
Dersler ve uygulamalar öğrencilerin mühendislik ve teknik bilgilerini derinleştirmek, yönetim ve liderlik becerilerini geliştirmek, onlara çeşitli kültürel geçmişlerden gelen, değişik amaç ve görüşlerde olan insanlarla iletişim sağlama konusunda yardımcı olacak küresel bir sosyal bilinç vermek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca öğrenciler diğer sosyal bilimler, işletme ve yönetim bilimleri programlarından da seçmeli ders alabilirler. 
 
ESM YL mezunları üretim, yönetim, organizasyon, eğitim, sağlık ve hizmet kurumlarına bir sistem yaklaşımı ile bakar; bileşenlerini ve süreçlerini analiz eder; ilgili standartlara uygunluğunu, kalitesini, etkinlik ve verimliliğini denetler. Kaynak kısıtlarını dikkate alarak, üretken, kaliteli, verimli, çevreye saygılı sistemler tasarlamaya ve hayata geçirmeye çalışır. Veri ve bilgiye dayalı kararlar alabilen, yeni bilgi teknolojilerini yönetici ve karar vericilerin hizmetine sunan, girdi-süreç-çıktı-sonuç ilişkisini en iyi şekilde kurgulayan sistemler geliştirmek için diğer disiplinlerle etkileşimli olarak çalışır. 
 
Bu etkileşimi sağlamak için mühendislik eğitiminin sosyal bilgi ve becerilerle desteklenmesi gerekir. Müfredatımız bu sebeple Sosyal Bilimler Enstitüsünden en az bir ders almayı zorunlu kılarak ve disiplinlerarası ders seçimine imkan sağlayarak mühendisliğin insan ve toplum boyutunu dikkatli ve bütünleşik bir yaklaşımla kavrayacak bir bakış açısını kazandırmayı amaçlamıştır. Mühendislik mesleğinin ahlaki ilkelerini benimseyen, mühendislik uygulamalarının sosyal ve kültürel etkilerini düşünerek sağlam bir sorumluluk bilinciyle hareket eden mezunlar yetiştirilmesi önemsenmektedir. 
 
ESM Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yapısı ve içeriği gereği, İşletme Yüksek Lisans Programından da bazı ortak dersleri seçmeli olarak alabilir (Küresel Üretim ve Lojistik, Örgütsel Tasarım ve Davranış, Uluslar arası Bankacılık ve Finans vb. gibi). Her iki programın da az sayıda yüksek lisans öğrencisi alması sebebiyle bu ortak derslerin birlikte alınması mümkündür.
ESM YL Mezunlarının Potansiyel Geleceği ve İş İmkanları
İyi yetişmiş, İngilizceyi etkin kullanabilen, güçlü bilgisayar becerileri ve özgüveni olan ESM mezunları imalat, otomotiv, uçak, tekstil, savunma sanayi, malzeme tasarımı ve üretimi, gıda, enerji üretim ve dönüşümü, petrokimya, yazılım, vb. gibi tüm kamu/özel kuruluşlarda planlama, üretim, pazarlama, tasarım, araştırma-geliştirme, ölçme-değerlendirme, kalite yönetimi ve geliştirme, süreç yönetimi veya eğitimden sorumlu mühendisler ve yöneticiler olarak görev yapabilirler. Hizmet sektöründe de bankalar, sigorta şirketleri, eğitim ve sağlık kurumları, danışmanlık şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerde de endüstri ve sistemler alanında yüksek lisans yapmış uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) bünyesinde ileriki yıllarda açılması planlanan Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarıyla bazı ortak seçmeli dersler olacaktır (Robotik, Elektronik Sanayisinde Tasarım ve İmalat, Enerji ve Enerji Verimliliği, Proje Yönetimi, Uygulamalı Veri Analizi vb. gibi).

ESM Yüksek Lisans Programının İçerdiği Bilim Dalları
ESM Yüksek Lisans Programı kapsamında; “Endüstri ve Sistem Mühendisliği”, “İmalat Sistemleri Mühendisliği”, “Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi”, “Finans Mühendisliği”, “Sistemler ve Biyoinformatik”, “Görüntü ve Sinyal İşleme”, “Kontrol Sistemleri ve Robotik”, ve “Bilgisayar Temelli Sistemler” gibi uzmanlaşma alanlarında öğrenim ve araştırma imkanı sunulmaktadır.

Bu alanlardan hangilerinde seçmeli dersler açılacağı öğrencilerin alan tercihlerine göre belirlenecektir. Bu alanların temel dersleri şu bilim dallarından seçilmiştir: “İmalat Sistemleri Mühendisliği”, “Matematiksel Modelleme ve Yöneylem Araştırması”, “İstatistik”, “Finans ve İktisat”, “İşletme”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”, “Lojistik”, “Kontrol Sistemleri”, “Biyoinformatik”, “Veri tabanları”, “Bilgisayar Temelli Sistemler”. Mevcut tam zamanlı akademisyenlerimiz bu alanlarda ders verecek birikime sahiptir. Ayrıca programa derinlik ve genişlik katmak amacıyla başka üniversitelerden öğretim üyeleri de davet edilecektir.

ESM Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Toplam Kredi, Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Kredi /Ders Sayısı:
Tezli yüksek lisans programı için en az 24 kredilik (8) ders, tezsiz yüksek lisans programı için en az 30 kredilik (10) ders alınmalıdır.
Seçilen opsiyona göre en az 15 kredi (5 ders) ilgili opsiyon dersleri listesinden seçilecektir. İsteyen öğrenci danışman onayı ile diğer programlardan ders alabilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı:

 

  • Öğrencilerin 8 dersten oluşan 24 kredilik dersleri iki yarıyılda tamamlaması beklenir. Ayrıca bir dönemlik kredisiz zorunlu seminer dersine kaydolup geçmesi gerekir.
  • Yüksek lisans öğrencisi ders yüküne ek olarak, bir fakülte üyesi (tez danışmanı) gözetimi altında, tez çalışması yapar. Her öğrenci en geç ilk iki yarıyılın sonunda yüksek lisans tez danışmanını seçer ve tez konusu belirler. FBE teze başlayan her öğrenci için, danışmanın önerisi doğrultusunda, bir tez izleme komitesi (TİK) tayin eder. Tez konusunun TİK tarafından onaylanması gerekir.
  • Öğrenci tez çalışmasını sürdürürken çalışmalarını ve gelişmeyi TİK üyelerine düzenli olarak raporlar.Tamamlanan tez, TİK üyelerine sunulur ve savunulur. Sunum herkese açıktır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri ve Sistemler Mühendisliği
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar