İstanbul Şehir Üniversitesi Girişimcilik Bölümü İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 109
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Günümüzde rekabet gücü; istihdam yaratma, pazarda varlığını sürdürerek yarattığı istihdamı artırma ve nitelikli mal üretimiyle ekonomik gelişmeye katkıda bulunma becerisini gerektiriyor. Rekabet artışı ile verimlilik artışı, birbirini etkileyen bir döngü yaratıyor ve rekabet nedeniyle işletmeler, tüketicinin talebine yanıt verecek daha nitelikli mal üretimi için işgücünün ve üretimin verimliliğini artırmaya çalışıyor. Verimlilik artışı, pazarda rekabetin daha fazla ivme kazanmasına etki ediyor. Gitgide daha nitelikli, ucuz ve çeşitli mal üretimi ile tüketiciye fayda sağlıyor ve böylece ekonomi de canlılığını koruyor. Bu sürecin devamlılığını sağlamanın en önemli yolu ise girişimciliğin geliştirilmesi.

Ülkemizde özellikle son yıllarda girişimcilik ve yenilikçiliği geliştirmek amacıyla TÜBİTAK, KOSGEB gibi pek çok kamu kuruluşu önemli teşvik ve destek programları yürütüyor, yerli-yabancı melek yatırımcılar ise yatırım yapmak üzere yepyeni fikirlere sahip girişimciler arıyor. ŞEHİR Girişimcilik Programı, bu faktörleri en etkili biçimde değerlendirebilecek ve girişimciliğin bir kültür haline gelmesini sağlayacak, tüm programlar için bir vizyon olarak ortaya koyduğu disiplinlerarası eğitim yaklaşımı içinde, genç girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor. Programın amaçlarından birisi de öğrenim sürecinde iş dünyası ile iç içe, stajlar, projeler ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacak olan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinden sonra da geniş bir bağlantılar ağına sahip olmaları.

 

Girişimcilik için gerekli temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olarak iş hayatına atılan mezunlarımız, gerek kendi girişimcilik projelerinde, gerekse sektörün önde gelen kuruluşlarında görev yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlayacaklar. Girişimcilik mezunları Üniversitemizdeki farklı bölümlerden dersler alarak nitelikli İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunlarının istihdam edildikleri tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel sektör kuruluş ve işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, üretim ve hizmet firmaları ve bankalarda çalışabilecekleri gibi, lisansüstü programlara devam ederek akademik çalışmalara da yönelebilecekler.

İstanbul Şehir Üniversitesi Girişimcilik Bölümü
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar