İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 182
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Program Hakkında

ŞEHİR Executive MBA programı küresel iş ortamında başarılı olmak için gerekli işletmecilik, yönetim ve liderlik becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Programımız dünyadaki güncel akademik ve pratik birikimin farkında olarak Türk iş dünyasına özgü, özgün ve dinamik bir program olarak tasarlandı. Kendi alanlarında güçlü akademik bilgi ve iş deneyimine sahip öğretim üyelerinin bulunduğu, iş dünyası liderlerinin katılımıyla zenginleşmiş bir program sunuyoruz. Global bir perspektife sahip liderler yetiştirmek için yola çıkan ŞEHİR Executive MBA bugünün ve geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile bitirenler İşletme alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program bir yüksek lisans programıdır.

Kayıt Kabul Şartları

Adaylarda aranan özellikler;

  • Bir lisans (4 yıllık) programından mezun olmaları,
  • Yapılacak mülakatta başarılı olmaları,
  • İki referans mektubunu Enstitü yönetimine sunmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tamamlanması

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları

Müfredat derslerinden beş tanesi zorunlu ders havuzundan seçilmiş olmak üzere en az on dersi (30 kredi) ile Bitirme Projesi dersini başarıyla tamamlayan ve en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olan öğrencilere İşletme alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Program Tanımı

Hızla gelişen ekonomisi ile Türkiye dünyanın 17. Büyük ekonomisi haline gelmiştir. Türk şirketleri,  yüz milyar doları aşan ihracat hacmi ile dünyanın hemen her ülkesine ihracat yapmaktadırlar. Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılı olan 2023’de beş yüz milyar dolar ihracat hedefi ile bu ihracat miktarımızın önümüzdeki yıllarda artan bir ivme ile yükselmesi beklenmelidir. İşte bu ihracat hedefine ulaşabilecek Türkiye merkezli firmaların dünyadaki ekonomik örgütlenmeyi bilen, farklı kültürden insanlarla birlikte çalışabilen, üst düzey yöneticilere ihtiyacı olduğu açıktır.

İki binli yıllarla birlikte küresel rekabeti artan bir şiddetle hisseden firmalarımızın, bir işletmenin temel fonksiyonları olan pazarlama, finans, operasyon ve üretim gibi başlıklar da dünyada gelinen en son yaklaşımları öğrenme ve uygulayabilme yeteneğinin mutlaka oluşturulması gereklidir. Bunun sağlanabilmesi için çoğu işletme disiplininde paralel eğitim almamış üst düzey yönetici ve adaylarına gerekli eğitimin verilmesi için ciddi bir ihtiyaç olduğu açıktır.

Bir yandan Avrupa Birliği ile tam üyelik sürecinde ilerlerken diğer yandan da dünya ekonomik sistemi ile gittikçe artan bir entegrasyon sürecinde olan Türk şirket yöneticilerinin, küreselleşmenin getirdiği fırsatları anlayıp kendi işlerinde kullanabilecek araçlara sahip olmaları çok önemlidir.  Bu yöneticilerin yaşanmakta olan küreselleşmenin ekonomik alandaki tehdit ve fırsatlarını değerlendirebilecek kapasitede olmaları da gereklidir. İşte bu ihtiyaçlara karşılık vermek üzere tasarımlanan Executive MBA Programı’nın temel felsefesi, dünya ekonomisinde giderek artan bir rol alması beklenen Türk şirketlerinin, küresel vizyona sahip, küresel arenada var olacak şirketleri kurup yönetebilecek liderlerinin işletme biliminin sunduğu gerekli donanımlara sahip olarak yetişmesine bilimsel ve mesleki katkıda bulunmaktır.

Executive MBA programı orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan orta ve üst düzey yöneticiler ile KOBİ sahibi iş adamları için tasarlanmıştır. Hedef kitlenin işlerinin yoğunluğu da dikkate alınarak dersler akşamları ve hafta sonu olacak şekilde planlanmıştır. Buna göre programın bitirme süresi olarak; bir buçuk yıl, üç dönem (örneğin güz, bahar, güz) ders süresi, buna ek olarak en az 1 dönemde de bitirme projesinin tamamlanması önerilmektedir. 

 

 

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1.     Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu muhasebe, finans, pazarlama, operasyon ve üretim yönetimi bilgilerini ve bu bilgileri yorumlayarak farklı durumlara uygulayabilme becerisine sahip olmaları,

2.     Liderlik, motivasyon, takım çalışması, iletişim ve çatışma yönetimi gibi temel ve güncel yönetim becerilerini kazanmaları,

3.     Öğrenciler farklı alanlarda uzmanlığa sahip olsalar bile, işletme alanında kazandıkları temel bilgilerle disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmaları, 

4.     Disiplinler arası bakış açısının yanında eleştirel bakabilme, sentezleyebilme, yeni yaklaşımlar geliştirebilme, kalıcı çözümler üretebilme becerilerini kazanmaları,

5.     İşletme içinde bulunan bilgi ve tecrübe paylaşımının artması için ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel aktarabilme becerisi kazanmaları,

6.     Farklı alanlarda geçerli ve güvenilir bilgi ve veriye ulaşabilme becerisine sahip olmaları ve hem ulusal hem de uluslararası kaynakları takip etme alışkanlığı kazanmaları,

7.     Literatürde okuduklarını kendi işletme ve işlerinde uygulayabilme becerisi kazanmaları,

8.     Örgütsel değişim ve gelişim projelerini planlayabilme, organize edebilme ve uygulayabilme becerisi kazanmaları,

9.     Yeni ürün ve süreçleri iş projelerine dönüştürerek ticarileştirme becerisine sahip olmaları,

10.   Kurumsal sürdürebilirlik alanında yeterli bilince sahip olmaları,  

11.   İşletmelerin doğal ve toplumsal çevrelerine karşı sorumlu oldukları bilincine sahip olmaları.

 

Mezunların Mesleki Profili

Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin satış, pazarlama, İK, üretim, müşteri ilişkileri, lojistik, ar-ge gibi bölümlerde farklı pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından yeterli puana sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 (b) maddesi:

 

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir…”

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar