İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Programı İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 119
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın amacı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi hiç azalmayan, aksine gittikçe artan  kamu hukukunu, ulusal ve uluslararası boyutuyla ele almak ve özgürlüklerin odak noktasındaki bu alana ilgi duyanların birikimlerini artırmaktır. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, devlet teşkilatının işleyişi, devlet birey ilişkisi, hukuk devleti ve özgürlükler gibi konularda kafa yormak isteyenler için eşsiz bir tartışma ve anlama imkanı sunmaktadır.

Programın doğal içeriği ve öğretim kadrosunun akademik ilgi alanları, anayasa hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk, ceza hukuku, mali hukuk, insan hakları hukuku, hukuk tarihi ile hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanlarının güncel ve önemli konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda program, hayatın çeşitli alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin, kamu hukuku alanındaki yansımalarını hesaba katarak hazırlanmıştır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, alanlarında üretkenliği ile ün yapmış öğretim üyeleri ve titizlikle seçilen öğrencilerinin yapacakları çalışmalarla, hem Türk hukuk düşüncesine hem de evrensel hukuk birikimine katkı sağlama iddiasındadır. Bu bağlamda program, dünya ölçeğinde öncelikleri dikkate alarak hazırlanmış ve bu çerçevede, öteden beri devam eden klasik anlayışa tutsak olmamayı yeğlemiştir.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, mezunlarına, hukuk mesleğini en iyi bir biçimde icra edecek ve dünyanın her yerinde akademik düzeyde söz söyleyebilecek bir perspektif vermeyi amaçlamaktadır. Program ayrıca, hukuk kökenli olmayan öğrencilere de derin bir hukuk bilgisi ve sağlam bir hukuki bakış açısı kazandırarak, entelektüel birikimlerini artırmayı ve mesleklerini icrada geniş bir bakış açısı vermeyi hedeflenmektedir.

KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

Kamu Hukuku Doktora Programı, hukuk bilimi disiplininde daha özel ve ayrıntılı araştırmaların yapılmasına imkân sağlamak suretiyle, ülkeye nitelikli araştırmacıların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu programla, nitelikli araştırmacıların tespiti ve yetiştirilmesinin sağlanması suretiyle, ülkemizde gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan öğretim üyesi gereksiniminin karşılanmasına katkı yapılması hedeflenmektedir. 

Program, hukukun teorik temellerinin yanı sıra uygulamayı da mercek altına almayı ve hukuk alanında ortaya çıkan sorunlara ne şekilde cevap verileceğini araştırmayı amaç edinmiş ve bu bağlamda teori ve uygulamayı birleştirmeyi hedeflemiştir. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı’nın diğer bir hedefi de uluslararası düzeyde ve kalitede bir program haline gelmektir. Bu çerçevede, program, uluslararası alandaki tartışmaları izleyebilecek ve fikir üretebilecek düzeyde araştırmacıları yetiştirmek amacındadır.  Bu hedefe ulaşmak için ders programları kamu hukukunun her bir bilim disiplinine göre farklılaştırılacak ve öğrenciye geniş bir seçim hakkı tanınacaktır. 

Program, hukuk teorisi, hukuk tarihi, devlet teşkilatının işleyişi, devlet birey ilişkisi, hukuk devleti, özgürlükler, ceza ve yaptırım gibi konularda çalışmak isteyenler için eşsiz bir tartışma ve anlama imkânı sunmaktadır. 

Hayatın çeşitli sahalarında yaşanan hızlı gelişmelerin kamu hukuku alanındaki yansımalarını hesaba katarak hazırlanan bu program, alanlarında üretkenliği ile ün yapmış öğretim üyeleri ve titizlikle seçilen öğrencilerinin yapacakları çalışmalarla, hem Türk hukuk düşüncesine hem de evrensel hukuk birikimine katkı sağlama iddiasındadır.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Programı
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar