İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 147
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Program Adı: Klinik Psikoloji
Program Türü: Tezli ve Tezsiz
Program Dili: Türkçe 
Program Süresi: Tezli: 4 Dönem – Tezsiz: 2 Dönem

YETERLİLİKLER

GNO: 2,5/4,0 veya 65/100​ 
ALES: 65 Eşit Ağırlık
Dil: YDS,E-YDS, KPDS, ÜDS: 70 (İngilizce) veya TOEFL-IBT: 84 veya STEP
Özel Koşullar: Psikoloji lisans derecesi

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Başvuru: 10 Nisan 2017 – 5 Mayıs 2017 
Yazılı Sınav: 26 Mayıs 2017, 10:00
Mülakat: 29 – 30 Mayıs 2017, 10:00 – 18:00

BURSLAR VE ÜCRETLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ​
ONLINE BAŞVURU

 

 

SORULAR ve CEVAPLAR

Klinik psikolog kimdir?

Klinik psikolog, Türk Psikologlar Derneği tarafından “nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi uygulamaları yapan” kişi olarak tanımlanmaktadır.

Klinik psikolog olmak için yüksek lisans yapmak gerekir mi?

Klinik psikolog olmak için bazı özel şartlar gerekmektedir. Türk Psikologlar Derneği tarafından da belirtildiği gibi, “Sağlık Bakanlığının 6225 sayılı Torba Yasa çerçevesindeki ek madde gereğince (MADDE 9- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna EK MADDE 13- a), psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapmak gereklidir.”

Bu programın diğer klinik psikoloji yüksek lisans programlarından farkı nedir?

Klinik psikolojinin hem kuramsal hem de uygulamalı alanlarında uluslararası yetkinliğe sahip akademisyenlerden oluşan eğitim kadrosunun yanı sıra, bu programın önemli bir diğer ayrıcalığı da öğrencileri tek bir psikoterapötik yaklaşımda uzmanlaşmaya kısıtlamamasıdır. Öğrenciler, ilgili kuramsal dersler sonrasında benimsedikleri model çerçevesinde tercihte bulunarak, iki ana yaklaşımdan birinde (Şema Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi) beceri kazanabileceklerdir. Diğer taraftan, öğrenciler, klinik psikoloji alanının sosyal psikoloji, kültürler arası çalışmalar ve bilişsel psikoloji alanıyla örtüştüğü noktalar açısından disiplinler arası bakış açısı kazanma ve çalışmalar yürütme olanağına sahip olacaklardır.

Programın ulusal veya uluslararası akreditasyonu var mı?

Ulusal ve uluslararası akreditasyonların alınması programın en önemli vizyonları arasında yer almaktadır. Programın, Türk Psikologlar Derneği’nin Klinik Psikoloji Programları Akreditasyonu Yönetmeliği çerçevesinde akreditasyon yetkisi alabilmesi ve mezunların Avrupa Psikologlar Dernekleri (EFPA) tarafınca Avrupa Psikoloji Diploması çerçevesinde düşünülebilecek olan Europsy-Temel Düzey sertifikası almaya hak kazanabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Programın ilk mezunlarını vermesinin ardından Türk Psikologlar Derneği’nin Klinik Psikoloji Programları Akreditasyonu Yönetmeliği çerçevesinde akreditasyon yetkisi alması yönünde çalışmaların hız kazanması hedeflenmektedir.

Program dahilinde hangi alanlarda süpervizyon verilecek? Süpervizörler kimlerden oluşacak?

Öğrencilerin Şema Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi alanlarından birinde beceri kazanması hedeflendiğinden dolayı, bu üç temel alanda süpervizyon eğitimleri verilecektir. Psikoretapi süpervizyonları, uluslararası yetkinliğe sahip olan öğretim üyelerinin yanı sıra, ilgili psikoterapi yaklaşımlarında (Şema Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi) uluslararası eğitim ve sertifikalandırma sürecinde bulunan süpervizörler grubu tarafından yürütülecektir.

Öğrencilerin klinik psikoloji uygulamaları yapabilmesi için profesyonel kliniklerle işbirliği yapılıyor mu?

İstanbul Şehir Üniversitesi ile Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi arasında 2016 yılında yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin klinik uygulama alanında beceri kazanmasına olanak sağlanmıştır. Yapılan anlaşmanın haberine ulaşmak için tıklayınız. 

Program sürecinde hangi dersler verilecek?

Program dahilinde, öğrencilerin araştırma yöntemleri ve istatistik alanında beceri kazanması için “Araştırma Yöntemleri ve İstatistik” dersi, uygulama alanında beceri kazanması için süpervizyon seçmelisi dersleri ve klinik staj dersleri, ayrıca kuramsal alanda beceriler kazanması için de “İleri Yetişkin Psikopatolojisi,” “Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi,” “Klinik Değerlendirme,” “Psikoterapi Kuramları,” “Tanısal Görüşme ve Teknikleri,” “Diyalektik Davranışçı Terapi” ve “Şema Terapi” gibi çeşitli dersler verilmektedir. Zorunlu, seçmeli ve süpervizyon seçmelisi derslerin tümüne ve ders planına ulaşmak için tıklayınız. 

Programa kaç öğrenci alınıyor? Burs imkânları nelerdir?

2016-2017 Bahar döneminde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na (Tezli) 15 öğrenci alınması planlanmaktadır. Programda burs imkânı bulunmamaktadır; ancak yüksek akademik başarı önkoşuluyla ve yönetimin de onayıyla, öğrencilerin kısıtlı bir kısmına çeşitli oranlarda indirimler uygulanabilmektedir.

Program kimlere hitap ediyor? Kimler başvurabilir?

Klinik psikoloji alanı hem kuramsal hem de uygulamalı özel bir alan olduğu için, bu program hem akademik çalışmalara hem de klinik uygulamalara ilgi duyan öğrencilere hitap etmektedir. Programa başvuruda bulunmak için psikoloji bölümü lisans mezunu olma koşulu aranmaktadır.

İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar