İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 104
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili ve edebiyatının zengin birikimiyle ilgili bir farkındalık kazandıran, dil ve edebiyatın hem tarih içinde hem de günümüz şartlarında ne anlam ifade ettiğini anlamaya çalışan bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Bölüm, edebiyatı evrenselliği, ulusallığı ve yerelliğiyle tartışmanın yanında toplumu, tarihi, felsefeyi, siyaseti, psikolojiyi anlamada edebiyatın önemini de gösteren bir müfredat sunuyor. Bunun yanı sıra diğer disiplinler ışığında edebiyatın ne anlam ifade ettiğini incelemek de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün öncelikli amaçlarından.

Fuzuli’den Orhan Pamuk’a
İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, edebiyatı; Fuzulî’den Orhan Veli’ye, Ahmet Mithat Efendi’den Orhan Pamuk’a, Mevlana’dan Ece Ayhan’a, Mihrî Hatun’dan Adalet Ağaoğlu’na, Namık Kemal’den Elif Şafak’a, Şeyh Galip’ten Gülten Akın’a, Yaşar Kemal’den Murat Uyurkulak’a, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan İhsan Oktay Anar’a, Vartan Paşa’dan Haldun Taner’e, Nazım Hikmet’ten Sezai Karakoç’a, Necatî’den Cemal Süreya’ya varan geniş bir yelpazede ele alacak. Bölüm, geçmiş edebiyatımızı çoğulluğu ve çeşitliliği içinde incelerken, modern hayatın bize sunduğu internet gibi yeni teknolojiler aracılığıyla oluşan yazma biçimlerini de kavrayabilecek kuramsal bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Karşılaştırmalı Edebiyat
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili ve edebiyatını odağa alsa da diğer edebiyatların deneyimlerini de dikkate almaya çalışan karşılaştırmalı bir yaklaşıma sahip. Bu nedenle Osmanlı dönemi edebiyatını incelerken Arap, Fars, Urdu, Çağatay edebiyatlarına da mercek tutan, modern dönem edebiyatını ele alırken Batılı edebiyatların yanı sıra İran, Yunan, Japon, Kürt, Ermeni, Arap, Hint, Urdu, Latin Amerika gibi alternatif modernleşme deneyimlerine sahip edebiyatları da dikkate alan bir öğretim yapısı oluşturuldu.

 

Bilgiye Eleştirel Bakış
İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bilgi ile değer arasındaki ilişkiyi gözetebilme, olayların görünen ve görünmeyen yönlerini doğru bir şekilde okuyabilme, dogmaların ve şablonların dışında düşünebilme, karşılaştığı bilgiye eleştirel bakabilme, zamansal ve mekânsal mukayese yapabilme, gündelik hayatta karşısına çıkan argümanları öncüller ile sonuç arasındaki ilişki açısından değerlendirebilme ve yeni bilgi edinebilme becerilerine sahip mezunlar vermeyi hedefliyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar