İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 121
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Ortak Dersler kapsamında yer alan iki dönemlik Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma derslerinin ilkinde, metin fikrinin ne anlama geldiğinin betimlenmesi, sözlü, matbu ve elektronik metinselliklerinin temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle bu metinselliklerin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Tarihsel sırasıyla sözlü, matbu ve dijital kültürün ürettiği metinsellikler, hem üretim hem dolaşım hem de alımlanma süreçleri açısından ele alınmaktadır. Özellikle matbaanın yazma ve okuma pratiklerini nasıl etkilediği tartışıldıktan sonra, gazete haberi, köşe yazısı, makale, deneme gibi kurmaca-dışı matbu metinlerin türsel özellikleri örneklerle tartışılacaktır.

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma dersinin ikincisinde ise, ağırlıklı olarak kurmaca metinler ele alınmaktadır. Edebi türler, tarih, yazar, toplum ve alımlanma arasındaki ilişkilerden yola çıkılarak herhangi bir metnin yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gereken unsurlar ve bu unsurların işlevlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda dönem boyunca, farklı kültürel anlayışlarla farklı zamanlarda, birbirinden farklı türlerde yazılmış metinler incelenmektedir. Öykü, roman, şiir, tiyatro, deneme, uyarlama, çizgi roman ve internet yazınından oluşan türlerden seçilen bu metinlerden, söz konusu ilişkilenme biçimlerinin ortaya çıkarılmasında yararlanılmaktadır. Bu bağlamda dersin içeriği, öncelikle matbu metinlerle başlatılmakta, ardından tiyatro, sinema, çizgi roman ve internet metinlerine doğru yönelmekte, böylece metinlerin sadece edebi türleri açısından değil, farklı disiplinler aracılığıyla da yorumlanmasına çalışılmaktadır.

 

Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma derslerinin her iki döneminde de, bir yandan öğrencilerin sınıf içi tartışmalar ve yaptıkları sunumlar aracılığıyla sözlü ifade becerilerini, bir yandan da farklı uzunluk ve konularda yazdıkları akademik metinlerle yazılı ifade alışkanlıklarını geliştirmeleri sağlanmaktadır.

İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar