İstanbul Şehir Üniversitesi Veri Mühendisliği Programı İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 135
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Veri Mühendisliği (Bilimi) Yüksek Lisans Programı mühendislik, matematik veya fen bilimleri alanında lisans derecesine sahip öğrencilere hitap eder. Veri Mühendisliği Yüksek Lisans Programımız ile öğrencilerimize,

  • Hacmi, hızı, ve/veya tipi farklı çok fazla veriyi anlamlandırabilmek için gerekli bilimsel yöntem, yaklaşım, problem çözme, ve modelleme teknikleri öğretilecektir.
  • Katma değer yaratabilecek yeni fikirleri hayata geçirmek için gerekli olan veri mühendisliği sistem ve araçlarının nasıl kullanılacağı öğretilecektir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği akademik kadrosu ABD’nin seçkin üniversitelerinde doktora almış, uzun süredir ABD üniversitelerinde, araştırma merkezlerinde ve laboratuvarlarında görev yapan bilim insanlarını ülkemize davet ederek kurulmuştur. Ülkemize dönen bu yetkin akademisyenlerin birikimlerinin sanayimizin ve iş dünyamızın hizmetine sunulmasının en etkin yollarından birisi endüstri işbirliği ile açılacak ortak yüksek lisans programlarıyla mühendislere birikimlerini aktarmalarını sağlamak olacaktır. Bu sebeple odaklı yüksek lisans programlarının açılması elzem önem teşkil etmektedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Veri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ülkemizin veriye dayalı yeni araştırma, yan sanayii, ve teknoloji geliştirme potansiyelini artırmayı hedefliyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli kavramsal eğitim program bünyesindeki derslerle verilecektir. Alınan eğitim ile birlikte endüstride katma-değer yaratmak için gerekli pratik bilgi ve tecrübe ise endüstri partnerlerinin programa katkıları ile sağlanacaktır.

Veri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, IBM Türk Ltd. Şti işbirliği ile ortak olarak sunulacak bir program olacaktır. Burada esas, akademik bilgi ve tecrübe birikimini, endüstriyel ihtiyaç ve ticari araç ile destekleyerek, hem akademi ile endüstri arasında bilgi transferi için bir köprü kurmak hem de akademinin endüstrinin nabzını tutan bir kurum olmasına katkıda bulunmaktır. Program, başka bilimsel alanlardan (matematik, fizik, biyoloji) ve diğer mühendislik disiplinlerinden (elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği) gelen öğrencileri gerekli olduğu takdirde, elzem programlama ve metodik yaklaşım konularını içeren kısa bir bilgisayar mühendisliği lisans temel eğitimi sonrasında programa kabul etmeyi de planlamaktadır. Gerekli lisans dersleri desteğini sağlamak üzere, İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı ile ortaklaşa çalışacaktır.

Bu programın öğrencileri bilim, matematik ve mühendislik konularındaki temel bilgi ve becerilerini geliştirerek, veriden → enformasyona ve enformasyondan da → bilgiye geçişi ve bu kabiliyeti endüstriyel problemlere nasıl uygulayacaklarını öğrenirler.

Ayrıca, mühendislik konusunda bağımsız bir araştırma yapabilmeyi öğrenip, kendi profesyonel gelişimlerini ve yaşam boyu süren eğitimleri için edindikleri bilgileri sürekli yenileme kabiliyeti kazanırlar. Gerçek hayatta karşılarına çıkacak problemlerde ve karar verme süreçlerinde veriye dayalı metotların getirdiği objektifliğin evrenselliğini, yaşamlarının her döneminde  kullanan tutarlı bireyler olurlar.

İstanbul’daki konumu ve sanayi bölgesine yakınlığı nedeni ile, İstanbul Şehir Üniversitesi Veri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, hem endüstri ve iş alanından, hem de akademik camiadan yetenekli öğrencilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir.


İletişim için:
ds@sehir.edu.tr 

Ahmet Bulut, PhD.
Program Director, Masters in Data Science
İstanbul Şehir University
Web: http://www.linkedin.com/in/ahmetbulut
Tel: +90 216 44 44 0 34
Fax: +90 216 474 53 53

İstanbul Şehir Üniversitesi Veri Mühendisliği Programı
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar