İstanbul Şehir Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Üsküdar/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 13 Mayıs 2017 / 114
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Bulut bilgi işlemi, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, dijital işletme platformları, sosyal ağlar, dönüştürücü teknolojiler gibi yeni keşif ve olgular hem mevcut kurumların iş yapış becerilerini ve yollarını etkilemekte, hem de yeni sektörlerin ve başarılı şirketlerin kurulmasına vesile olabilmektedir. Yani bu teknolojiler sadece idari bilimlerde söz konusu olan karar verme mekanizmalarını etkilemekle kalmayıp, yeni oluşumlara da imkan vermektedir. Ayrıca verilerin her geçen gün katlanarak arttığı, kararların daha hızlı ve doğru verilmesinin, verilere dayandırılmasının gerektiği günümüzde; iş zekası, veri madenciliği, iş analitiği gibi yaklaşımlar da önem kazanmaktadır. Hızla gelişip değişen bu teknolojilerin bulunduğu günümüz iş ortamında kişisel tecrübe ötesinde veriye dayalı stratejik kararlar alabilen şirketler güçlenmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri, disiplin olarak insanları, teknolojiyi, organizasyonu ve aralarındaki ilişkileri inceler ve bu dinamik iş ortamında alınan kararlarda etkinlik ve verimlilik sağlamayı amaçlar.

İçinde bulunduğumuz dönemde, hızla gelişen yazılım ve bilgisayar bilimlerindeki mevcut teknolojilerle idari bilimler arasında bir disiplinlerarası yaklaşım getirecek insan gücünün inşası gerekmektedir. Bu insan gücünün yönetim ve organizasyon, iktisat, pazarlama, finans gibi geleneksel yönetim bilimleri alanının yanı sıra, bilgisayar programlama teknikleri, sistem tasarımı, veri tabanı yönetimi, veri iletişimi, yazılım mühendisliği gibi temel bilgisayar bilimleri alanında da bir yetkinliğe sahip olması; ilgili ana disiplinlere daha farklı bir pencereden bakış getirebilmesi gerekmektedir. 

ŞEHİR Yönetim Bilişim Sistemleri Programı’nın amacı geleneksel organizasyonların doğasını değiştiren yenilikleri anlamanın yanında, etkinliğin, verimliliğin artırılması gibi olgulara derinden odaklanabilmeyi de sağlayabilecek işgücünü geliştirmektir. 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı’ndan mezun olanlar, enformasyon teknolojilerinin yoğun biçimde kullanıldığı organizasyonlarda sistem analisti ve tasarımcısı, iş zekası uygulama geliştiricisi, yazılım güncelleyicisi, bilişim teknolojileri proje uzmanı ve yöneticisi, iş analisti, e-ticaret elemanı gibi çeşitli işlevler görmek üzere çalışma hayatlarına başlayabilirler. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar