İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetimi Enstitüsü Maslak Mahallesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 22 Mart 2017 / 236

Tarihçe

Deprem, sel, yangın ve tsunami gibi dünyamızın mevcut dengesi içerisinde devam etmekte olan olayları tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte, bu olayların afete dönüşme risklerini azaltmak için tedbirler almak mümkündür. Bu amaca yönelik çalışmalar esas itibariyle disiplinlerarası karakterde olup, deprem mühendisliği ve afet yönetimi bilim dallarının ortak çalışma konularını oluşturmaktadır. Söz konusu bilim dallarının disiplinlerarası karakteri ve ilgi alanlarının genişliği, bu alanlarda verilecek olan eğitimin tüm dünyada olduğu gibi lisansüstü eğitim seviyesinde olmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz ve bölgemizin sürekli afet riski altında olduğu da dikkate alındığında, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi için bağımsız bir anabilim dalı yapılanması zorunlu olmuştur. Bu amaçla “Deprem Mühendisliği” ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi” Anabilim Dallarını içeren Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü kurulmuş ve ilgili yönetmelik T.C. Resmi Gazete’nin 06.10.2010 tarihindeki 27721 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar