İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü

Maslak Mahallesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 22 Mart 2017 / 296

Enstitü Hakkında

Enerji Enstitüsü; 1961 yılında kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsünün eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerini enerjinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde sürdürmek amacıyla 2003 yılında yeniden yapılandırılması ile kurulmuştur. 1961 yılından günümüze ülkemizde ve dünyada bilimde, araştırmada, eğitim-öğretimde ve özel sektörde hizmet veren çok sayıda insanı da yetiştirmiş olan Enstitümüz, enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak, enerji sektörü tarafından desteklenen ArGe/ÜrGe projeleri gerçekleştirmek, yüksek kalitede eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve ilgili konularda düşünce, öneriler ve çözümler üreterek yol gösterici olmak hedeflerine yönelmiştir.

Enstitümüzün akademik yapısı; 


 • Nükleer Araştırmalar,
 • Yenilenebilir Enerji, 
 • Enerji Planlaması ve Yönetimi, 
 • Konvansiyonel Enerji,
 • Enerji Bilim ve Teknoloji

anabilim Dallarından oluşmaktadır. “Enerji Bilim ve Teknoloji”  Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yanı sıra ülkemizin nükleer ve radyasyon alanındaki yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere “Radyasyon Bilim ve Teknoloji” Yüksek Lisans programı açılmıştır.

Enstitü bünyesinde;

 • 22 öğretim üyesi, 
 • 12 araştırma görevlisi, 
 • 2 mühendis, 
 • 1 fizikçi,
 • 1 kimyager,
 • 7 teknisyen, 
 • 11  idari personel,
 • 7 güvenlik personeli 

olmak üzere toplam 63 kadrolu eleman yer almaktadır. 
Enerji Enstitüsü, ayrıca diğer fakülte ve enstitülerden 28 öğretim üyesinin de desteğini almaktadır. Bunun yanı sıra endüstri destekli araştırma görevlisi olarak çalışan 7 öğrencisi bulunmaktadır. 300’ü aşan lisansüstü öğrencisiyle büyüyen ve gelecek yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada kendi alanında görüşlerini ve araştırmalarını daha da güçlü duyuran bir Enstitü olarak varlığını sürdürecektir.

Enerji Enstitüsü, 2012 yılı içersinde endüstri ile yakın bir işbirliğini gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir çalışma modeli olarak benimsemiştir. Bu çerçevede ülkemizin ve dünyanın önemli enerji kuruluşlarını da davet ederek oluşturulan Sektörel Danışma Kurulu ile çalışmalarına devam etmiş, Enstitü bünyesinde endüstri destekli laboratuarlar kurulmuş, endüstri destekli araştırma görevliliği çerçevesinde öğrencilerimize burs ve araştırma imkanı sağlanmıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin endüstrinin teknik problemlerine odaklanmasını benimsemiştir. Bu gelişmeler Enerji Enstitüsü’nün etkinliğini hızla arttırmaktadır. 2013 yılı için de endüstri ile beraber yeni ve kapsamlı hedefler belirlenmiştir. Ayrıca, üniversite sanayi işbirliğinin kalıcı ve güçlü bir hale gelebilmesi için İTÜ Rektörlüğü’nün ve ARI Teknokent yönetiminin desteği ile Enerji Enstitüsü’nün sınırları içerisinde enerji konusunda ARGE yapan şirketlerin konumlanacağı bir Enerji Teknokent binası tamamlanmak üzeredir.

 


Özgörev (Misyon): 
Enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, kaliteli bir eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek, ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak.

Özgörüş (Vizyon): Enerji ve ilgili alanlarda önde gelen bir eğitim-öğretim ve araştırma enstitüsü olmak. 

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar