İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Kentsel Dönüşüm ve Planlama Programı Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Örnektepe Mahallesi, Beyoğlu, Türkiye
Yayınlanan 14 Mayıs 2017 / 103
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git

Kapsam

Gayrimenkul sektörü, kentsel dönüşümün sağlanması ve planlanması konusu, son yıllarda iş dünyasında multidisipliner çalışma gerektiren bir alandır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde bu sektör hızla gelişmektedir.  Gayrimenkul sektörü, saha geliştirmeden başlayıp kentsel tasarımdan plan yapımına ve arsa üretilmesine, bina-çevre tasarımından yapı stoku üretilmesine, gerekli finans kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesine, idari ve özel hukuk uygulamalarına, proje yönetiminden insan kaynakları yönetimine kadar birçok meslek dallarını içermektedir. Diğer taraftan, bu yüksek lisans programı kentsel dönüşümde imar haklarının transferine dayalı uygulamalar, değer esaslı uygulamalar, menkul değere dönüştürülen finans sertifikası, deprem risk analiz modelleri, proje ortaklığı veya hasılat paylaşımı şeklindeki uygulamalar gibi uygulama modellerinin araştırılıp geliştirilmesi konularını kapsar.
 
Amaç  

Farklı disiplinlerden gelen araştırmacı ve uygulayıcıların katkılarıyla proje ve kapasite geliştirme, inovatif yöntemler konularında kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen bireylere, katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yine bu program çerçevesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve teknik tez, proje çalışmalarıyla bireylere, kentsel dönüşüm hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, kentsel dönüşüm ve yönetimi, planlama ve yönetimi, kültürel miras ve yönetimi, depremsellik ve yönetimi, kent ekonomisi ve yönetimi, çevre teknolojileri ve yönetimi konularında merkezi ve yerel yönetimlerde proje ve kapasite geliştirmek isteyen ve uzman olmak isteyen bireylere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Hedef  

Gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm ve planlama yüksek lisans programı, yerel yönetimler, konuyla ilgili akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan bireyler ile bağlantılı yönetim, kurum ve kuruluşlara proje geliştirme ve temininde görev alan özel sektör çalışanları hedef almaktadır. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Kentsel Dönüşüm ve Planlama Programı
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar