İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler Programı Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Örnektepe Mahallesi, Beyoğlu, Türkiye
Yayınlanan 14 Mayıs 2017 / 125
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git

Çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesi olan halkla ilişkiler; kişi veya kurumların amaçlarına ulaşabilmek için hedef kitlelerin istek, beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda, kamuoyunun destek ve güvenini sağlamak ve olumlu bir imaj oluşturmak amacıyla yapılan planlı ve programlı çalışmalardır. Bu açıdan halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olduğu, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirmeye dayanması nedeniyle de bir yönetim süreci olduğu söylenebilmektedir.

Küreselleşmenin etkisiyle, ekonomik, siyasal, hukuksal ve toplumsal yapıdaki sürekli değişim ve gelişime bağlı olarak işletmeler, yaşanan hiper rekabet ortamına ayak uydurabilmek ve örgütsel sürekliliklerini devam ettirebilmek amacıyla, halkla ilişkiler faaliyetlerine her zamankinden daha fazla önem vermeye başlamışlardır.İşletme organizasyonlarında stratejik iletişim yönetiminin bir işlevi haline gelen halkla ilişkilerin; ürünün, hizmetin ve kurumun tanıtılması ve özel organizasyonların planlanması işlevlerinin yanısıra, işletmeye güçlü bir imaj ve itibar yaratılması, insan kaynaklarının motivasyonunu arttırarak kurumsal verimliliğin sağlanması, işletmenin karşılaşabileceği kriz durumlarında etkili iletişim sayesinde krizlerin bir tanıtım fırsatına dönüştürülmesi gibi işlevleriyle günümüz işletmeleri açısından önemi giderek artmaktadır.

Öyle ki algılamanın, gerçek görüntüyle eş değer hale geldiği günümüzde halkla ilişkiler mesleğinin; iş dünyası, eğitim, turizm ve eğlence sektörü, sivil toplum örgütleri vb. açısından küresel boyutta kritik rolü olduğu açıkça görülmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler Programı
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar