İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm Ve Otel Yöneticiliği Bölümü (İngilizce Destekli) Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Örnektepe Mahallesi, Beyoğlu, Türkiye
Yayınlanan 14 Mayıs 2017 / 114
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git

Değerli Öğrencilerimiz;

Küreselleşmenin kıtalararası akışkanlığı ve kitle hareketleri, turizm sektörünün hızlı gelişmesine uygun bir ortam hazırlamıştır. Dünyada en çok dış turist ağırlayan ülkeler arasında altıncı sıradayız. Değişimlere ayak uydurabilmemiz için turizme ve ekonomik yaşama katkı verecek nitelikli insan gücünü yetiştirmeye daha fazla önem vermemiz gerekmektedir.

Kaliteli eğitimi ilke edinen Üniversitemiz, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta izleyebilecek, edindiği bilgi ve becerileri yaşadığı topluma başarıyla aktarabilecek gençleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Etik değerlere önem verme, öz saygınlık, küresel düşünebilme, kültürel duyarlılık onlara kazandırmak istediğimiz başlıca değerlerdir. Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümümüz 15 yıldır eğitim ve öğretim faaliyetlerini deneyimli ve güçlü öğretim üyesi kadrosu ile başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Eğitim programlarımızı sektörün gereksinimleri doğrultusunda hazırlamaktayız. Hedefimiz, öğrencilerimize Turizm ve Otelcilik derslerini ağırlıklı olarak İngilizce ve ikinci yabancı dil eğitimi de vererek onların evrensel kişiler olmalarını sağlamaktır. Bunun yanında otelcilik ve seyahat acentacılığı sektöründe uygulanan bilgisayar programları ile teknik yeterliliklerini artırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan etkin karar verme ve organizasyon becerileri ile onları yönetim pozisyonlarına hazırlarken; diğer taraftan konaklama, yiyecek-içecek, kongre-konferans, seyahat ve ulaşım sektörlerinin gereksinim duyduğu profesyonel becerileri kazanmaları için uğraş veriyoruz.

Kullanılan araç, yöntem ve uygulamalar açısından, “Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü” hem yapısal, hem de kuramsal kendine özgü özellikler içerir. Öğrencilerimiz %30 İngilizce ağırlıklı lisans eğitimlerinin ilk iki yılında, İşletme, Ekonomi, Matematik, İstatistik, Muhasebe, Bilgisayar Uygulamaları derslerinin yanı sıra turizmin temel dersleri olarak Turizme Giriş, Otel İşletmeciliği, Turizmde Ürün Çeşitlendirmesi,  Turizm Ekonomisi gibi dersleri alırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise, uzmanlık alanlarındaki akademik altyapılarını pekiştirmeye yönelik dersler üzerinde odaklanırlar. Ayrıca, eğitim süresi içinde çeşitli seçmeli derslere yönelerek ilgi alanlarında kendilerini geliştirme olanağına sahip olurlar.

Öğrencilerimiz yoğun İngilizce derslerinin yanında ikinci bir yabancı dili daha seçebilirler. Kendilerini iyi yetiştirebilmek için zorunlu Temel ve İleri düzeyde iki staj uygulamamız vardır. Fiilen çalışılarak gerçekleştirilen staj sürecinde edindikleri kuramsal bilgileri iş hayatında uygulama ve deneme imkânı bulurlar. Başarılı öğrenciler, Yan Dal ve Çift Ana Dal programlarından yararlanabilirler. Erasmus, Farabî gibi Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları’na katılabilirler. Getirilen değişik düzenlemelerle öğrencilerimizin uluslararası firmalarda çalışabilecek profesyonel kişiler olmaları hedeflenmiştir.

Mezun öğrencilerimiz yurtiçi ve yurt dışındaki turizm işletmelerinde kolaylıkla kariyer pozisyonları bulabilmektedirler. Bölümümüzün kariyer pozisyonları hakkında daha fazla bilgiyi web sayfalarımızda bulabilirsiniz. Turizm meslekleri, nezih ortamlarda çalışma ve yaşam mutluluğu sağlama özelliğine sahiptir. Özellikle, yabancı dillerini geliştirmiş olan mezunlarımızın yurtdışındaki turizm kuruluşları tarafından aranan kişiler haline geldiğini memnuniyetle belirtmek isterim.

Turizm sektörü kariyerlerine ilgi duyan, teknoloji ile barışık, hizmet yönelimli gençleri “Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümümüzde” yarınlara hazırlamak bizlere onur verecektir. Uzman ve deneyimli öğretim üyelerimizle sizleri en iyi şekilde geleceğe taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz. Amacımız sizleri üretken, yaratıcı, insan ilişkilerini önemseyen ve insana değer veren kişiler olarak yetiştirmektir.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN
Bölüm Başkanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Turizm Ve Otel Yöneticiliği Bölümü (İngilizce Destekli)
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar