İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü (İngilizce Destekli) Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Örnektepe Mahallesi, Beyoğlu, Türkiye
Yayınlanan 14 Mayıs 2017 / 154
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenci Adaylarımız, Öğrencilerimiz;
Fakülte ve bölümlerin öncelikli amacı, en önemli zenginlik kaynağı olan siz gençlerimizi, yaşayacakları çağın, günlerin gereklerine göre eğitmek, rakiplerinden farklı kılmaktır.
İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Uluslararası Lojistik Bölümümüz, hemen her gün hızla büyüyen lojistik sektörünün ve hangi alanda olursa olsun işletmelerin lojistik etkinliklerini yönetebilecek insan kaynaklarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Lojistik; doğru kaynakların, istenen yere, istenilen kalitede, arzu edilen zamanda en uygun maliyetle ulaştırılması sürecinin yönetilmesidir. Bu kimi zaman hayat kurtarmak için gerekli olan ilaç, organın taşınması, kimi zaman da bir mal ve hizmetin üretilmesi için gerekli olan kaynakların taşınması şeklinde gerçekleşir. Çok öz olarak ifade etmek gerekirse lojistik demek “hayat” demektir. Lojistik işletmeleri, adeta vücudumuzdaki organlarımızın bünyemizi ayakta tutabilmek için yaptıklarını, hayatın devamı için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretilmesi için yapmaktadır. Lojistiğin olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceği gerçeğinden hareketle, lojistik sektörü her geçen gün hızla büyümekte ve artan oranlarda istihdam fırsatları sunmaktadır. Sizler de geleceğinizi, hızla gelişen lojistik sektörüne doğru zamanda ve doğru kurumda başlayarak planlayabilirsiniz. Doğal olarak “Ticaretin Üniversitesi” olmamız nedeniyle uluslararası lojistik sektörünün ihtiyacı olan insan kaynaklarını yetiştirmeye odaklanmış bulunuyoruz!
Bölümümüz müfredatı sizleri, hem lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin öncelikli olarak aradığı insan kaynaklarının nitelikleri hem de hangi sektörde olursa olsun, işletmelerin lojistik operasyonlarını yönetecek şekilde eğitmeyi önceleyerek hazırlanmıştır.
Bölümümüzde ilk yıl zorunlu İngilizce hazırlık bulunmaktadır. Bu dönemde öğrencilerimiz İngilizce yeterliliğine ilk adımı atmaktadırlar. Birinci sınıftan itibaren derslerimizin % 30’u İngilizce olup, öğrencilerimiz sektörün dilini bu derslerle kavramaktadırlar. Lisans eğitimindeki derslerimiz, lojistik sektöründe tüm dünyada verilmekte olan genel kabul görmüş müfredatı içermektedir. Derslerimiz, alanında uzun yıllar deneyimli öğretim üyelerince verilmektedir.  Ayrıca derslerimizin bazıları, sektördeki işletmelerde profesyonel olarak çalışan uzmanlar tarafından verilmektedir. Böylece, güçlü akademik kadromuz ve profesyonellerden oluşan öğretim elamanlarımızla yürüttüğümüz müfredatla mezun olan öğrencilerimiz,  hem ulusal lojistik işletmeleri hem de uluslararası lojistik işletmelerinin aradığı nitelikleri kazanmış olacaklardır.
Bölümümüzde derslerin dışında zorunlu stajlarımız da bulunmaktadır. Böylece, teorik bilgilerle donanan öğrencilerimiz, bizzat sektördeki işletmelerde staj yaparak “teori üzerine pratik” yapmaktadırlar. Üniversitemizin Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme Başkanlığı ile yaptığı anlaşma gereğince müfredatımızdaki ‘Girişimcilik ve Proje Tasarımı’ dersinden başarılı olan öğrenciler “KOSGEB Girişimcilik Eğitimi’ni almış kabul edilmektedir. Bu sayede mezunlarımız kendi işlerini kurmak amacıyla KOSGEB’den hibe ve kredi desteği alabilmektedirler.

Yürütmüş olduğumuz kapsamlı müfredatı alan öğrencilerimiz, lojistik profesyoneli olmak için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanarak sektörün aradığı yetkinliğe sahip kişiler olarak iş yaşamına başlayacaklardır.
Sizleri de çok hızlı büyüyen ve her geçen gün istihdam alanı genişleyen uluslararası lojistik sektörüne davet ediyoruz.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yahya Fidan

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü (İngilizce Destekli)
Kategori : Üniversite
Tel : 444 0 413
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar