Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi İstanbul, Cibali Mahallesi, Kadir Has Üniversitesi, Fatih, Türkiye
Yayınlanan 19 Mayıs 2017 / 108
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi’nin amacı disiplinlerarası araştırmalar ve kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili akademik eğitimler için mekân yaratmaktır. Otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın farklı yerlerinden, farklı disiplinlerden pek çok akademisyen kadının toplumdaki yerini ve isteklerini araştırmakta. İşte merkezimizin üzerine bina edildiği gelenek budur. Hedeflerimizden biri eşitlik ve toplumsal cinsiyet tartışmalarını kadınların toplumdaki yeri açısından tekrar incelemektir. Bunu yaparken bu akademik alanın sadece erkek ve kadın kalıplarına ait olmadığını, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyleri de içerdiğini unutmamak gerekir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili araştırmalar çok farklı alanlara tekabül ettiğinden merkezimiz disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyecektir.

Toplumsal cinsiyetle ilgili bir diyalog yaratma amacıyla KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalımaları Araştırmaları Merkezi konferanslar, seminerler ve paneller düzenleyecek, aynı zamanda araştırma için gereken kaynakların yaratılmasına ve toplumsal cinsiyet derslerinin oluşturulmasına çalışacaktır. Merkez aynı zamanda Türkiye’de ve dünyada mevcut diğer merkezlerle işbirliği içinde olacaktır. Son olarak kurumun kendisinin toplumsal cinsiyet eşitliği için bir örnek teşkil etmesine çalışılacak, bu amaçla gerek akademik kadronun konuyla ilgili programlar oluşturmasına, gerekse yönetimin toplumsal cinsiyetle ilgili kurumsal pratikleri geliştirmesine yardımcı olunacaktır.

Örgütlenme açısında KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi hem üniversiteden hem de yerel halktan bireylerin işbirliğiyle oluşacaktır. Amacımız merkezi demokratik, hiyerarşik olmayan bir yöntemle işbirliği içinde yönetmektir. Bu sayede kadın ve toplumsal cinsiyet ile ilgili farklı seslerin ve yaklaşımların bir araya getirilmesi mümkün olacaktır.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar