Koç Üniversitesi Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı Rumelifeneri Mahallesi, Koç Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 27 Mayıs 2017 / 143

Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı

Araştırmalarımız, katılar mekaniği, malzeme mühendisliği ve biyolojinin kesiştiği disiplinlerarası bir alanda yürütülmektedir. Başlıca çalışma alanlarımız, moleküler tanı, nano-biyo arayüzler/ hibrid moleküler cihazlar ve mekanik özelliklerin ölçek ile değişiminin tespitidir. Bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan mikro ve nano elektromekanik sistemlere (MEMS ve NEMS) dayalı tüm eyleyici ve algılayıcı teknolojileri ile bu sistemlerin biyolojik veya nanometrik numunelerle tümleştirilmesi için gerekli imalat teknolojileri grubumuzca geliştirilerek tatbikata dökülmektedir. Şu anda üzerinde çalıştığımız projeler arasında, Si nanotellerin imalatı ve MEMS ile tümleştirilmeleri, mikro konsol kiriş ya da nanotel tabanlı çınlaçlar (rezonatörler), bunların biyolojik algılama ya da frekans referansı uygulamaları ile nanotel numuneler üzerinde mekanik özellik ölçümleri sayılabilir. Laboratuvar bünyesinde çeşitli elektromekanik tasarım ve benzetim yazılımları ile mekanik yükleme ve elektronik karakterizasyon araçları mevcuttur. Mikro ve nano ölçekli imalatın bir kısmı Koç Üniversitesi Temizodası’nda bir kısmı kendi öğrencilerimiz tarafından Avrupa’daki araştırma ortaklarımızın temizoda laboratuvarlarında yürütülmektedir. Yürütülen tüm tez çalışmaları, tasarım, imalat ve karakterizasyon bileşkelerinden oluşmaktadır.

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar