Koç Üniversitesi Yüzey & Polimer Fizikokimyası Laboratuvarı Rumelifeneri Mahallesi, Koç Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 21 Mayıs 2017 / 93

Katılımcıların yarısının sadece Türkçe, diğer yarısının sadece İngilizce konuşabildiği bir toplantı düşünün. Katılımcıların etkileşmesini nasıl sağlayabiliriz? Hem Türkçe hem İngilizce konuşabilen başka katılımcıları da toplantıya davet ederek. Benzer şekilde, su ve yağ etkileşmek istemez, birbirine karışmaz. Hem yağı seven, hem de suyu seven iki farklı kısmı olan yüzey molekülden aktif molekülleri ilave ederek yağ ve suyu bir seviyeye kadar karıştırabilmek mümkündür. Araştırma grubumuzda hem hidrofobik (yağı seven) hem de hidrofilik (suyu seven) kısımları olan büyük moleküllerin (polimerler, peptitler, yüzey aktifler) çözelti içinde ve yüzeylerde nasıl organize olduklarını ve nano-yapılı malzeme (nano-fiberlerden oluşan hidrojeller gibi) oluşturduklarını anlamaya çalışıyoruz. Amacımız yüzey & polimer fizikokimyasının temellerini anlamak (yapılanma neden ve nasıl oluyor?) ve bu temeli uygulamaya dönüştürebilmektir (günlük hayatta kullanabilir miyiz?).

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar