Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi Kayseri, Yeni Mahallesi, Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi, 11. Caddesi, Kocasinan, Türkiye
Yayınlanan 28 Mayıs 2017 / 152
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1

VİZYON : Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda; bilimsel ve teknik çalışmalar yapan, sanayi kesiminin ihtiyaç duyduğu nitelikte bilgiye, beceriye ve ahlaka sahip, sürekli gelişen ve değişime açık, ülke kültürüne ve değerlerine bağlı, insani değerlerle donatılmış, Atatürkçü düşünce yapısına sahip, demokratik, laik ve insan haklarına saygılı bireyler yetiştirerek; toplumsal faaliyet gösteren kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak, onların örgütlü güçlerini engellilerin eğitim-öğretimine yönlendirerek, öğrencilerimizin sosyal hayatta başarılı olmalarını, toplumdaki rollerinin etkin olmasını sağlayarak; yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin işbirliği ile çevrede, bölgede ve ülkede “ÖRNEK OKUL’’ olmaktır.

MİSYON : Öğrencilerimizin Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda meslekî ve teknik bilgilerini artıran, çağımızın hızlı gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandıran, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek suretiyle kişi ve toplum sorunlarını tanıtan, kendi kendine çözüm yollarını arayan ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücünü arttıran, onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda meslekî eğitim görmelerini ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir kurumdur.

Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi
Kategori : Lise
Website : Websiteye Git
K.Kodu : 1
Özellikler
Liseler3

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar